2022. május 22., vasárnap

Megjelent a Bácsország új száma

A Bácsország 96. lapszámában elolvashatjuk A. Sajti Enikő: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások időszakában, 1938–1941 című írását, amely egy átfogó történelmi visszatekintést nyújt Magyarország és Jugoszlávia külpolitikai helyzetéről. Babucs Zoltán: Három napos magyar villámháború a Délvidéken című ismertetője az 1941. áprilisi történések, mozzanatokat részletes bemutatása, számos képpel illusztrálva. Valastyán Balázs: Impériumváltás alulnézetből – Társadalmi hangulat 1941 áprilisában a visszacsatolt Bácskában című tanulmány bemutatja a bácskai lakosság hangulatát az impériumváltás évében, illetve ennek megváltozása fontosabb csomópontjait, határköveit tárja az olvasó elé. Németh Linda: Délvidék visszacsatolása a magyar világhíradó tükrében című szövegét is elolvashatjuk, ahol olyan alcímekkel találkozhatunk, mint a mozgóképes történelem, a filmhíradó műfaja Magyarországon, Délvidék visszacsatolása, valamint a Délvidék visszacsatolása a Magyar Világhíradóban. Sokak számára érdekes lehet Besnyi Károly: A bevonulás pillanatai című írása, ahol a délvidéki bevonulás alkalmával készült fényképsorozatokat tekinthetik meg az olvasók. A következő írás a lapszámban: Tari László: Zentai életképek a visszatérés évéből. Halász Tibor: Kis szabadkai ipartörténet 1941-ből című szövege alapján betekintést nyerhetünk abba, hogy az egyes korabeli szabadkai ipari vállalkozások, üzemek milyen gondokkal, nehézségekkel szembesültek a katonai közigazgatás ideje alatt, illetve, hogy a katonai hatóságok milyen módon igyekeztek ezen segíteni. A lapszámban érdemes elolvasni: Fúró Dénes: A temerini Ereklyés Országzászló története című ismertetőjét is, ahol értesülhetünk az országzászló mozgalmának kialakulásáról és szerepéről, a magyar haderő Temerinbe való bevonulásáról, valamint a temerini országzászló felállításáról és későbbi sorsáról is.

Elolvashatjuk Erdei Iván Márk: Helységnévrendezések Bács-Bodrog vármegye elcsatolt részén című összefoglalóját, ahol az író kitér a Bács- Bodrog vármegye területén levő három helységnévrendezés és két impériumváltás lezajlására és ezek legfontosabb mozzanatára is. A. Sajti Enikő: A nagybecskereki cukorgyár vezetői elleni bírósági per (2. rész) című szövege folytatásában szó esik többek között a bírósági per ítéletéről, a bűnösökről és az indokokról is. A lapszámban elolvashatjuk még Németh Ferenc: Művészkolónia a Béga-parton című ismertetőjét és Károly Adrienn – Károly Valentin: Palicsfürdő és Kamaráserdő megítélése a szegedi sajtó (1863–1918) közvetítésében (2. rész) című írását is. Még néhány cím a tartalomból: Blazovich László: Az Alföld – Fiumei Vasútról, Valihora István: Palics után – Tokió előtt (4. rész).

A Könyvespolc rovatban az alábbi írások jelentek meg:

Fábián Borbála: A szabadkai zsidó örökség újrafelfedezése, Németh Ferenc: Kishegyes népi táplálkozásának emlékanyaga – képekben, Németh Ferenc: Kényszerszereplők a történelem színpadán, Tari László: A Nagyvendéglőtől a Művelődési Házig.