2022. május 16., hétfő

Kultúrközpont épül

A kishegyesi helyi közösség igen komoly beruházásba fogott – Kiváló az együttműködés a civil szervezetekkel – Éves összefoglaló Kishegyesről

A kishegyesi helyi közösség tavalyi évét leginkább a szövetkezeti otthon, a színházterem és a mellette található tér felújítása határozta meg. Anyaországi támogatással kultúrközpontot hoznak létre, ahol helyet kapnak a civil szervezetek és könyvtár is.

Sipos Tibor, a helyi közösség titkára ennek kapcsán elmondta lapunknak, hogy az elmúlt évben új tetőt kapott a szövetkezeti otthon.
– A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél pályázott a helyi közösség, és 2021-re teremtődtek meg a feltételek, hogy kiírjuk a közbeszerzést, illetve megkezdődjön a munka. A kivitelezésre és felügyeletre irányuló közbeszerzések júliusban zárultak, augusztusban lettek aláírva a szerződések, és szeptemberben kezdődött meg a munka. A szövetkezeti otthon tetőszerkezetének felújításával kezdődött a beruházás, és ez már el is készült. Idén a színházterem tetőszerkezetét is fel fogják újítani. A szövetkezeti otthonban kap helyet a könyvtár, és az erre irányuló munka is megkezdődött. Leszedték a belső burkolatot, falak lettek elmozgatva, tartóoszlopokat építettek be, és megkezdődött a villanyhálózat felújítása. A nyílászárók cseréje már nagyrészt megtörtént az épületen. A színházteremben folyamatban van a mellékhelyiségek felújítása, valamint a nyílászárók cseréje – mondta el Sipos, majd hozzáfűzte, hogy a munkakezdést követő egy éven belül kell befejezni a projektumot. A munkálatok jó ütemben haladnak, és a kivitelező vélhetőleg tartani tudja majd a határidőt.

Sipos Tibor, a helyi közösség titkára
Sipos Tibor, a helyi közösség titkára

A helyi közösség az infrastrukturális munkálatok terén kisebb betonozásokat végzett az elmúlt évben. A titkár elmondása szerint több kisebb munkálatról van szó, mint pl. járdajavítások, vízlefolyók kibetonozása stb. A közvilágítás karbantartását is vállalta a helyi közösség, valamint a közvilágítást zavaró ágak, fák metszését. Ezeket a munkákat helyi vállalkozók végezték, a beépített anyagot pedig a Komunál Közvállalat biztosította. Az év során kisebb javításokat végeztek a helyi közösség használatában lévő épületeken, valamint a vízelvezető árokrendszer karbantartásán is aktívan munkálkodtak. Sipos elmondta, hogy támogatták a betongyűrűk lehelyezését az árkokba, valamint az ősszel a Kodály Zoltán utcában és a Moholi út alsó részén megoldották a vízelvezetési problémákat. Ezeket a munkákat is helyi vállalkozó végezte, viszont a kitermelt föld elszállítását a közvállalat vállalta.

Jó ütemben halad a szövetkezeti otthon felújítása
Jó ütemben halad a szövetkezeti otthon felújítása

Sipos külön kiemelte, hogy a tavaly is kiváló volt az együttműködés a helyi közösség és a civil szervezetek között. Az év során több nagyobb rendezvényt is szervezett a helyi közösség a civil szervezetek közreműködésével. Ilyenek voltak az év során az Anna-napok, a Hegyesi LITERAtúra és adventi vásár, valamint a művelődési egyesület műsora a templomban. Emellett a civil szervezetek rendezvényeiben is részt vett a helyi közösség, vagy támogatta azokat valamilyen módon – mondta a titkár, majd arról is szólt, hogy a helyi sportegyesületeket is támogatták, köztük a lovasklubot, az asztaliteniszklubot és a labdarúgóklubot. Külön támogatást kapott Világos Adriana világszínvonalú eredményeket elérő gerelyhajító.