2022. augusztus 10., szerda

A második félévben iskolafelújítás

Adán a központi iskolaépületbe, a zenedébe és a hittanterembe költöztetik a kisdiákokat a baraparti iskolából

Az adai Cseh Károly Általános Iskola hamarosan felújítja a tartományi oktatási titkárság támogatásából és Ada község önkormányzatának hozzájárulásából a második számú iskolarészleg, vagyis a baraparti iskola belsejét, illetve bemeszelteti az épületet. Maksó Éva iskolaigazgató elmondta, hogy a második félév elején megkezdődnek a munkálatok az iskolaépületben, s emiatt csaknem 180 kisdiáknak kell megszervezni más helyszínen az oktatást. A tervek szerint az érintett tanulók Adán a központi iskolaépületben, a Bartók Béla Zeneiskolában és a Szentháromság-plébánia hittantermében kezdik meg a második félévet, ha azt a járványhelyzet is lehetővé teszi.

Maksó Éva iskolaigazgató
Maksó Éva iskolaigazgató

– A baraparti iskolából 10 osztályt kell beköltöztetni a Cseh Károly iskola központi épületébe. Sajnos a központi épületben egy váltásban nem tudunk ennyi osztályt befogadni. Az elsődleges elgondolásunk az volt, hogy két váltásban szervezzük meg az oktatást, de ez rossz visszhangot keltett – magyarázta Maksó Éva.

– A helyi sportkluboknak, illetve a különféle egyesületeknek sem tetszett, mivel emiatt csak nagyon nehézkesen tudták volna megszervezni a munkát a gyerekekkel. Ez nehézséget okozott volna az intézménynek is, mert a völgyparti és a valkaisori utazó diákjaink csak délelőtt tudnak bejárni az iskolába. Figyelembe kellett venni a zeneiskola igényeit is, hogy nem lehet a zenedei csoportokat megbontani. Ezért a nagybecskereki iskolaigazgatósághoz fordultunk, és kérvényeztük, hogy másutt szervezzük meg az oktatást, mégpedig az iskolán kívül. Ezt engedélyezték, miután részletesen megindokoltuk, hogy hol és miként oldanánk meg. Így két kis létszámú osztályt helyezünk el a zeneiskola épületében. A zenedének van két kis méretű osztályterme, ahova 8 és 11 fős szerb tannyelvű tagozatokat tettünk át. A másik két osztályt a Szentháromság Plébániára helyezzük át, ahova két nagy létszámú magyar tannyelvű tagozat kerül. Szerencsére mindkét helyszín nagyon közel van a központi iskolaépületünkhöz, ezért a gyerekek a tornaórákat, illetve az egyéb tanításon kívüli aktivitásokat is lebonyolíthatják az intézményben. Néhány tagozat kihelyezésével, valamint azzal, hogy minden talpalatnyi helyet kihasználtunk az iskolaépületben, el tudjuk helyezni az összes diákot. Nagyon sokan leszünk az iskolában, és nagyon nehéz lesz a második félév, de biztos vagyok benne, hogy ezt is sikeresen végigvisszük. Mint ahogyan néhány éve, a központi iskolaépület felújításakor végigcsináltuk a tanévet a baraparti iskolában, habár azt két váltásban bonyolítottuk le. Jelenleg is zajlik a költözködés a baraparti iskolában. Minden mozdíthatót, ami az épületben, az osztálytermekben van, azt a tanárok, illetve a segédszemélyzet átszállít az ottani tornaterembe vagy a központi iskolaépületbe. Emiatt az egyesületek nem tudják használni a baraparti tornatermet, ezért megpróbálunk délutánonként lehetőséget biztosítani nekik a tevékenységük folytatásához a központ iskolaépületben – nyilatkozta az iskolaigazgató.

A baraparti iskola tatarozásával kapcsolatosan Maksó Éva megjegyezte, hogy az épületben felújítják a vizesblokkokat, a szenny-, a villany- és a vízvezetékeket, valamint a világítást, illetve lecserélik a belső nyílászárókat és részben a járólapokat a folyosókon, valamint belül újrameszelik az épületet.