2022. május 21., szombat
AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSA (28.)

Az Ügyészségi Főtanács tagjainak mentelmi joga

Sorozatunkban olvasóink a Szerb Köztársaság hatályos Alkotmányának módosításáról szóló dokumentummal ismerkedhetnek meg. Utóbbi összesen 29 módosítást tartalmaz. Napról napra egy-egy módosítást olvashatnak magyarul lapunk hasábjain. Minden írás a módosítás érintette, még mindig hatályos alkotmányos rendelkezéssel kezdődik, hogy érezhető legyen, milyen jellegű módosításokat tárnak a nép elé. A polgárok 2022. január 16-án referendumon dönthetnek a javasolt módosítási dokumentum megerősítésének támogatásáról.

Az Alkotmány módosításáról szóló dokumentum (aktus) huszonnyolcadik módosító indítványa számozás tekintetében a hatályos Alkotmány 165. szakaszát (Az Állami Ügyészi Tanács hatásköre) érinti, tartalmilag pedig a 164. szakaszának (Az Állami Ügyészi Tanács jogállása, összetétele és megválasztása) hatodik bekezdését, utóbbi a hivatalos fordítás értelmében a következőképpen fogalmaz:
Az Állami Ügyészi Tanács tagja az ügyésszel azonos mentelmi jogot élvez.
A huszonnyolcadik módosító indítvány Az Ügyészségi Főtanács tagjainak mentelmi joga címmel épülne be az alkotmányba, ez ekképpen fogalmaz:
Az Ügyészségi Főtanács tagjai nem vonhatók felelősségre az Ügyészségi Főtanács tagjának tisztsége ellátásával kapcsolatban kifejtett véleményük, vagy az Ügyészségi Főtanács döntéseinek a meghozatalakor való szavazás miatt.
Az Ügyészségi Főtanács jóváhagyása nélkül az Ügyészségi Főtanács tagját nem lehet megfosztani szabadságától az Ügyészségi Főtanács tagjaként elkövetett bűncselekmény miatt indított eljárásban.