2022. május 16., hétfő

Nagybecskereki történetek

Megjelent a Bácsország új száma

Megjelent a Bácsország 95. száma Nagybecskereki történetek címmel.

A lapszámban elolvashatjuk A. Sajti Enikő: A nagybecskereki cukorgyár vezetői elleni bírósági per – 1946 júliusa (1. rész) című írását, ahol a történelmi visszatekintés mellett szó esik a cukorgyárról, a vádakról és a vádlottakról is. Heverdle Péterné Köncse Kriszta: Hogyan lett a magyar zeneszerzőből egy amerikai indián törzs örökös tagja? címűismertetőjébenbemutatjaAntalffy-Zsíross Dezső fordulatokban gazdag életét és zenei pályáját.A következő írás a lapszámban:Németh Ferenc: ,,Csak a legjobb bútor, a jó” összefoglaljaa nagybecskereki kárpitos cég megalakulásának történetét, mely európai hírű bútorgyárrá nőtte ki magát. Még egy érdekes szöveg: Pekár Tibor:Arnold György című írása, a képzett zenész és templomi karnagy életpályájáról szól. Süli Attila: A legöregebb honvéd: Semsei Tamás honvéd százados életútja című ismertetőjében részletesen megismerkedhetünk az 1900. szeptember 9-én, 101 éves korában Szabadkán elhunyt nyugalmazott katonatiszt pályájával, akiről érdemes megjegyezni azt is, hogy egykoron Kossuth Lajos gimnáziumi osztálytársa volt. Bizonyára sokak érdeklődését felkelti Szlávics Károly: Rohonczy Gedeon – Gida –, a szőlőbirtokos című írásaagyöngyszigeti birtokról, a szőlőtelepről, Rohonczy Gedeonszakmai tevékenységéről és díjairól. Továbbá elolvashatjukLotz Jakab: Az újverbászi M. Kir. Áll. Gimnázium története című összefoglalót is. Fábián Borbála: A falusi felnőttképzés egyik magyarországi kezdete: a bajaszentistváni gazdagimnázium (1914) című szövegéből tájékozódhatunka Bajai Széchenyi Szövetségről, a gazdagimnázium megszervezéséről, az első népfőiskola terveiről, valamint a bajaszentistváni gazdagimnázium értékeléséről is. A következő írás a lapszámban: Tari László: Évforduló: A zentai középiskolai oktatás 1870 és 1990 között (2.rész).Károly Adrienn – Károly Valentin: Palicsfürdő és Kamaráserdő a szegedi sajtóban 1918-ig (1.rész) című ismertetőjeis érdekes visszatekintés lehet az olvasók számára. Elolvashatjuk Szilágyi Mária: Adalékok Magyarcsernye népi vallási életéhez: Pünkösd hava című írását is. Valihora István: Palics után – Tokió előtt (3. rész) című összefoglalója Vermes Lajos életútját, élsportolói tevékenységeit részletezi. Érdekesség lehet Horváth Zoltán: A bácsalmási szellemiség meghatározta egész életpályámat című írása,ahol olvashatunk többek közötta szerző bácsalmási letelepedéséről, tanulmányairól, munkahelyeiről, megbízásairól, valamint elismeréseiről. Még néhány cím a tartalomból: Bordás Győző: Kőbe kellene vésni nevét, Csorba Béla: Szubjektív sorok Jung Károlyról.

AKönyvespolc rovatban az alábbi írások jelentek meg:

Fábián Borbála: Délszlávok a trianoni békeszerződés előkészítésében, Németh Ferenc: Paphonvédek, tábori lelkészek, császárpárti plébánosok, Csőke Márk: Temeriniek Kishegyesen 1848-1851, Tari László: A zentai Royal Szálló, Fehér Viktor: Kispiac lokális történelemgyűjteménye: a kispiaci tájház.