2022. november 27., vasárnap

Aranyplakett Semjén Zsoltnak

A VMMSZ odaítélte díjait

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az Aranyplakett kitüntetését dr. Semjén Zsoltnak, Magyarország nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettesének ítélte oda. Birkás János, Brezovszki Eszter, Jódal Rózsa és Pintér József Magyar Életfa díjban részesül, Plakett díjban pedig Komarek Magdolna, Mihók Attila, Stefaniga Ottília, Varga Lívia és a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2021-ben is várta a felterjesztéseket az általa alapított elismerésekre, így a Magyar Életfa, a Plakett és Aranyplakett díjra. Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől.

A szervezet Elnöksége a beérkezett felterjesztések alapján 2021. december 22-én hozta meg döntését.

A döntés értelmében Magyar Életfa díjban részesül: Birkás János az adai Musica Humana kamarakórus nyugalmazott karnagya, nyugalmazott zenetanár, Brezovszki Eszter népdalkörvezető, néptáncoktató, művelődés- és közösségszervező, Jódal Rózsa tanár, író, szerkesztő, továbbá Pintér József péterrévei születésű helytörténet-kutató.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az Aranyplakett kitüntetését dr. Semjén Zsoltnak, Magyarország nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettesének ítélte oda: így szervezetünk egy olyan személynek ajánlhatja és nyújthatja át a díjat 2022-ben, akinek közösségszeretete, a keresztény alapokon tovább épülő és építkező magyarságért vállalt állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a magyar világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad hitet s szívet.

2022-ben immáron tizenkettedik éve érezhetjük mi is azt az odafigyelést, azt az ösztönző gondoskodást, amely egy új Kárpát-hazát rajzol ki számunkra is, amelyben együtt lélegezhet az egész nemzet, s éled újjá óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár, múzeum, templom, imaház, közösségi élet, cselekvő és nemzetét szerető magyar ifjúság, megszámlálhatatlan hálás és itthon, szülőföldjén maradó s boldogulni kívánó, tudó család – védőháló, megtartó erő és építkező, építkezni tudó, hitét bátran vállaló és megvalló közösség!

Plakett díjban részesül Komarek Magdolna nagykikindai közösség- és művelődésszervező, Mihók Attila csókai citerás, citeraoktató, Stefaniga Ottília a 25 éves Óbecsei Schola Cantorum alapító karnagya, kántor, művelődés- és közösségszervező, Varga Lívia, művelődés- és közösségszervező, a 30 éves Vadvirág Hagyományápoló Kör alapítója és alapítása óta elnöke is, a Vadvirág Néptánc és Népzenei Tábor megálmódja, valamint a Közép-Bánság magyar közösségi életét meghatározó és hagyományinak megtartásában kiemelkedő szerepet betöltő Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, amely szervezet 2022-ben ünnepli fennállásának 75 éves jubileumát.

A díjakat, amelyek Nemes Fekete Edit keramikusművész alkotásaiból és egyedi oklevélből állnak a magyar kultúra napja jegyében szervezett ünnepség alkalmával – a járványügyi előírásokat betartva –, a tervek szerint 2022. január 27-én, Zentán nyújtják át a kitüntetett személyeknek.