2022. május 22., vasárnap

Mi a baj a minőséggel?

Minőségi kifogásunk sok mindennel kapcsolatban támadhat, mivel azonban írásunk nem a fogyasztóvédelmi, hanem a nyelvi (ha úgy tetszik, nyelvvédelmi) rovatban jelenik meg, a cím nem valamely megvásárolt áru milyenségére utal, hanem magára a minőség szóra, amelyet illetően a továbbiakban sorra vesszük a felmerülő nyelvhelyességi gondokat.

A minőség szó köznapi értelemben értékelő megjelölés, valaminek anyagi, használati vagy szellemi, művészi értékelést is magában foglaló jellege, foka (jó/rossz minőségű). Emellett használatos még hatáskör, feladat, szerep jelentésben is (előadói minőségben dolgozik).

A toldalékos alakok közül két változatot tárgyalunk: minőségi, valamint minőséges. A minőségi szó alapjelentésében (’a minőséggel kapcsolatos’) nyelvhelyességi szempontból kifogástalan: minőségi ellenőrzés, minőségi ellenőr, minőségi kifogás, minőségi tanúsítvány, minőségi különbség, minőségi változás stb. Ez tekinthető a minőségi szó eredeti jelentésének, amelyet olyképpen „fordíthatunk” – a példáknál maradva –, hogy a minőségre, milyenségre vonatkozó: a minőség ellenőrzése, a minőséget illető kifogás, tanúsítvány a minőségről, minőségbeli különbség, változás stb.

Emellett a minőségi szónak kialakult egy másik értelmezése is, amely nem új keletű, hiszen A magyar nyelv értelmező szótára szerint az 1945 utáni kereskedelmi nyelvből való, más adatok arról tanúskodnak, hogy sajtónyelvi eredetű a minősítő jellegű, ’elsőrangú, kiváló, értékes, igen jó’ értelemben való használata: minőségi áru, minőségi búza, minőségi vetőmag. E jelentése arra utal, hogy a tárgyalt termék nagyon jó, kiváló, különleges minőségű, nagyon jól használható. Ehhez fűződő, további értelmezése: ’jó, kiváló minőség elérésére törekvő’: minőségi sport, minőségi termelés. Meglehetősen gyakran találkozhatunk a minőségi szóval ebben a jelentésben. A minőségi idő például a pszichológiában tárgyalt fogalom, a leírás szerint az öt szeretetnyelv – elismerő szavak, ajándékozás, szívességek, testi érintés, minőségi idő – egyike. Gyermeknevelési és életmódmagazinok figyelmeztetnek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt szeretteinkkel, minőségi időtöltésnek számít például a közös kirándulás vagy kulturális program, a közös játék a gyermekkel. A fogalom tárgyalására azért térünk ki, hogy felhívjuk a figyelmet arra, minden bizonnyal idegen eredetű kifejezés fordítása: quality timeminőségi idő. A kifejezésben a minőségi szó nem alapjelentésében (’a minőséggel kapcsolatos’), hanem utóbb kialakult sajtónyelvi értelmezésében jelenik meg (’elsőrendű, értékes’). Kevésbé tudományos(nak hangzó) megfogalmazásban úgy is mondhatnánk, tartalmas időtöltésről van szó.

A másik toldalékos (képzett) forma a minőséges, amelyről megállapíthatjuk, hogy ugyancsak a sajtónyelvből, mégpedig a vajdasági magyar sajtó nyelvéből származik. Idegen hatást fedezhetünk fel, ugyanis a szerb nyelvben divatszó a kvalitetan, tükörfordításban minőséges. Erre a toldalékos alakra többnyire Vajdasághoz kötődő szövegkörnyezetben találhatunk rá: a gyakorlati képzést biztonságos és minőséges járműveinkben végezheti; remek szervezés és minőséges tartalom; a gimnázium minőséges oktatást nyújt; a késői fagykár ellenére minőséges borok készültek; a jó malacnevelés alapköve a megfelelő indítás minőséges takarmánnyal stb. Tükörfordításról lévén szó, nemcsak a vajdasági magyar nyelvben fordul elő, hanem más kétnyelvű környezetekben is (például a szlovákiai magyarban).

Lássuk, milyen nyelvhelyességi kifogások merülhetnek fel a tárgyalt képzett alakokkal szemben.

A minőségi szó második jelentése mellett az értelmező szótárban ott találjuk a pongyola megjelölést, a nyelvművelő szótár pedig arra figyelmeztet, hogy ’elsőrangú, kiváló, értékes, igen jó’ értelemben való használata kissé hivatalos ízű, pongyola (minőségi bor, minőségi kiszolgálás), és ilyen alkalmazását a választékos stílusban lehetőleg kerülni kell mint henye, pontatlan megfogalmazást, emellett érdemes ügyelnünk arra is, hogy a minőségi melléknév nem fokozható (*minőségibb, *legminőségibb).

A minőséges szóalak, ahogy említettük, tükörfordítás, azaz a szerb, illetve más szláv nyelvek hatását viseli magán. Magyarul inkább úgy fordítanánk, jó minőségű. A 2016-ban megjelent Szerb–magyar szótárban a kvalitetan meghatározásánál a következőt találjuk: jó minőségű, elsőrendű, minőségi; kvalitetan rad – minőségi munka, kvalitetni proizvodi – minőségi termékek, kvalitetna hrana – jó minőségű élelmiszer.

Magával a minőséggel tehát semmi baj sincs, ám a toldalékos alakjaival szemben annál több fenntartásunk lehet. Hogyan járjunk el a minőségi és a minőséges szóalakokat illetően? A minőségi másodjelentésében pongyola, pontatlan megfogalmazás, ugyanakkor nem egyértelműen tiltó a nyelvművelő szótár ajánlása, és ahogy látjuk, a szerb szótár meghatározásában is megjelenik. Figyelembe kell vennünk, hogy az utóbbi időben egyre inkább elterjedt – részben az említett pszichológiai fogalom révén –, ezért talán nem hibáztatható. Úgy is fogalmazhatunk, a minőségi választása a „kisebbik rossz”. A minőséges szó azonban tükörfordítás lévén mindenképpen kerülendő. A tükrözés mellett „mínuszpont”, hogy a szerb nyelvben divatszó a kvalitetan, ami korántsem jelenti azt, hogy a magyarban is annak kell lennie. Fordításkor meg kell találnunk mindazokat a szövegkörnyezethez illő kifejezéseket, amelyek többet mondanak nála. Erre megannyi lehetőségünk van: jó minőségű, kiváló, értékes, tartalmas, igényes, színes, változatos, kimagasló, nagyra becsült…