2022. május 21., szombat
AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSA (19.)

Kötelező erejű utasítás a főügyésznek és az ügyészeknek az eljárásmóddal kapcsolatban

Sorozatunkban olvasóink a Szerb Köztársaság hatályos Alkotmányának módosításáról szóló dokumentummal ismerkedhetnek meg. Utóbbi összesen 29 módosítást tartalmaz. Napról napra egy-egy módosítást olvashatnak magyarul lapunk hasábjain. Minden írás a módosítás érintette, még mindig hatályos alkotmányos rendelkezéssel kezdődik, hogy érezhető legyen, milyen jellegű módosításokat tárnak a nép elé. A polgárok 2022. január 16-án referendumon dönthetnek a javasolt módosítási dokumentum megerősítésének támogatásáról.
Az Alkotmány módosításáról szóló dokumentum tizenkilencedik módosító indítványa számozás tekintetében a hatályos Alkotmány 157. szakaszát (Az ügyészség megalapítása és szervezeti felépítése) érinti, míg tartalmilag teljesen új alkotmányos rendelkezésekről van szó, azzal, hogy ezt a kérdéskört jelenleg az ügyészségről szóló törvény szabályozza, vagyis maga a kötelező erejű utasítás intézménye nem újdonság a szerbiai jogrendben.
Az említett módosító indítvány Kötelező erejű utasítás a főügyésznek és az ügyészeknek az eljárásmóddal kapcsolatban címmel épülne be az Alkotmányba, a következő szöveggel:
A Legfőbb Ügyész általános kötelező erejű utasításokat ad valamennyi főügyésznek az eljárásmóddal kapcsolatban, az eljárásmód törvényessége, hatékonysága és egységessége biztosításának céljával.
A közvetlenül magasabb fokú ügyészség főügyésze kötelező erejű utasításokat adhat az alacsonyabb fokú ügyészség főügyészének az egyes ügyekben való eljárásmóddal kapcsolatban, amikor kétségessé válik eljárásának hatékonysága és törvényessége. A Legfőbb Ügyész valamennyi főügyésznek ilyen jellegű utasítást adhat.
A főügyész kötelező erejű utasítást adhat az ügyésznek munkájával és eljárásmódjával kapcsolatban.
A főügyész és az ügyész köteles az utasítással összhangban eljárni.
A kötelező erejű utasítást törvénytelennek és alaptalannak vélő alacsonyabb fokú ügyészség főügyésze, vagy az ügyész, kifogást emelhet, a törvénnyel összhangban.