2022. május 21., szombat

Folytatódnak az építkezések

Topolyán elfogadták a jövő évi költségvetést

Topolya község képviselő-testületének a 13., egyben ez évi utolsó ülésén elfogadták a jövő évre vonatkozó költségvetési tervezetet. A nettó keret az előzetes elképzelések szerint egymilliárd-négyszázhétmillió dinárt tesz majd ki. A céleszközöket elsősorban a már megkezdett projektumok folytatására és befejezésére szánják, valamint új beruházások megkezdését is tervbe vették. Jövőre immár a mestertanulmányaikat folytató felsőfokú hallgatók is pályázhatnak majd községi ösztöndíjra. Szatmári Adrián polgármester elmondta, hogy elsősorban a fedett medence befejezését tűzték ki célul, illetve a költségvetés egy másik jelentősebb tétele az egykori hotel épületének az átépítésére lesz fordítva.

– A régi projektumok mellett újakban is gondolkodunk, így a városi park felújítását szeretnénk 2022-ben megkezdeni, aminek az első lépése a szakszerű tervdokumentáció kidolgozása. Folyamatban van a csatornahálózat bővítésének a tervezete, pontosabban az ide vonatkozó dokumentáció kidolgozásának a határideje október, ami után további 45 kilométeres szakaszon bővítjük a szennyvízelvezető rendszerét Topolyának. A helyi közösségek elsősorban az ivóvízhálózat korszerűsítésére és a falubeli úthálózat aszfaltozására, felújítására irányoztak elő eszközöket – nyilatkozta Szatmári.

Az ülésen döntés született Milorad Teslić szociális kérdésekkel és egészségüggyel megbízott tanácstag tisztségének a megszűnésével kapcsolatban, ezt a funkciót a jövőben Marina Krsmanović, Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének eddigi megbízott igazgatója látja el. Ez utóbbi poszt betöltésére Marina Popović kapott megbízatást. A folytatásban beszámolók, év végi összefoglalók hangzottak el több közvállalat vezetőjétől, valamint határozati javaslatot fogadtak el a képviselői térítményekkel kapcsolatban, az eddigi hatezer dinár helyett a jövőben kilencezer dinárt kapnak kézhez.

A fedett medence építése mellett a költségvetés másik jelentősebb tétele az egykori hotel épületének átépítésére lesz fordítva
A fedett medence építése mellett a költségvetés másik jelentősebb tétele az egykori hotel épületének átépítésére lesz fordítva

Zentagunaras lakossága hamarosan véleményt nyilváníthat a helyi járulék bevezetéséről.

– Zentagunarason a szavazásra február 20-án kerül sor, a voksolás már az új törvényrendelet alapján történik majd, vagyis a korábbi voksolásokkal ellentétben már nem lesz feltétel a szavazásra jogosult polgárok 50 százalékának plusz 1 egyénnek a részvétele és pozitív döntése. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szavazáson részt vevők többsége az igen mellett dönt a helyi járulékkal kapcsolatban, akkor a voksolás sikeresnek tekinthető. Amennyiben viszont negatív lesz a szavazatok többsége, akkor az új szabályzat értelmében a következő voksolás csupán négy év múlva írható ki. Pacséron a helyi járulékkal kapcsolatban ősszel szerveztek szavazást, még a régi rendszer szerint. Ezekkel a feltételekkel sajnos nem járt sikerrel. A pacséri helyi közösség jövőre várhatóan ismét napirendre tűzi a voksolást – tette hozzá a polgármester.

Saša Srdić, a testület elnöke nehéz, mégis sikeres évnek értékelte 2021-et.

– Minden megpróbáltatás ellenére úgy a községi képviselő-testület, mint a községi önkormányzat sikeresen működött, és bízom benne, ezt az utat tudjuk folytatni jövőre is. Azon dolgozunk majd, hogy mihamarabb befejeződjenek az eddig megkezdett projektumok – nyilatkozta, és sikerekben gazdag, boldog új évet, kellemes ünnepeket kívánt valamennyi községbeli polgárnak.