2022. május 21., szombat
AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSA (15.)

A Bírósági Főtanács határozata elleni jogorvoslati eszköz

Sorozatunkban olvasóink a Szerb Köztársaság hatályos Alkotmányának módosításáról szóló dokumentummal ismerkedhetnek meg. Utóbbi összesen 29 módosítást tartalmaz. Napról napra egy-egy módosítást olvashatnak magyarul lapunk hasábjain. Minden írás a módosítás érintette, még mindig hatályos alkotmányos rendelkezéssel kezdődik, hogy érezhető legyen, milyen jellegű módosításokat tárnak a nép elé. A polgárok 2022. január 16-án referendumon dönthetnek a javasolt módosítási dokumentum megerősítésének támogatásáról.
Az Alkotmány módosításáról szóló dokumentum tizenötödik módosító indítványa számozás tekintetében a hatályos Alkotmány 153. szakaszát (A Bírósági Főtanács jogállása, összetétele és megválasztása) érinti, míg tartalmilag 155. szakaszát (Jogorvoslat). A hivatalos tartományi fordítás értelmében utóbbi a következőképpen rendelkezik:
A Bírósági Főtanács határozata ellen az Alkotmánybíróságnál nyújtható be fellebbezés, a törvényben előírt esetekben.
A tizenötödik módosító indítvány A Bírósági Főtanács határozata elleni jogorvoslati eszköz címmel épülne be az Alkotmányba, a következő szabályozással:
A Bírósági Főtanács határozata ellen megengedett fellebbezni az Alkotmánybíróságnál, az Alkotmányban és a törvényben előírt esetekben. Az Alkotmánybíróságnak benyújtott fellebbezés kizárja az alkotmányjogi panasz benyújtására való jogot.