2022. október 6., csütörtök

A csókai harangok újra megszólalnak

A katolikus templom tornyában új talapzatra helyezik a két nagyharangot

A kétszáznyolc éves csókai Szentháromság katolikus templom tornyában hosszú szünet után öt évvel ezelőtt március idusára újra megszólalt a nagyharang. A templom 2005 és 2011 között jelentős felújításon ment át, kicserélték a tetőszerkezetet, szigetelték és újrameszelték a falakat, a torony rézborítást kapott, a keresztet pedig aranyozták.

 A felújított két nagyharang hamarosan új, megerősített tartószerkezetre kerül, és újra az Úr házába szólíthatja a csókai hívőket
A felújított két nagyharang hamarosan új, megerősített tartószerkezetre kerül, és újra az Úr házába szólíthatja a csókai hívőket

A harangok felújítása 2015 nyarán kezdődött meg két évig tartó harangcsend után. A harangozás beszüntetése nem jól érintette a csókai katolikus hívőket, de a templom tornyában lévő harangok tartószerkezete megkopott, megrongálódott, és félő volt, hogy a meglazult síneken függő két, összesen három tonna tömegű harang leszakad. A két nagyobb harang mellett két kisebb is van a toronyban, az egyik a múlt század ötvenes éveiben elárverezett, Csókához közeli Terján falu harangja volt. Terjánból mára csak a harangláb maradt meg.

– Félő volt, hogy ha továbbra is használjuk a harangokat, egyszer csak leszakadnak. Az önkormányzattal és a püspökséggel összefogva kezdtük meg a harangok és a harangokat tartó szerkezet felújítását, megerősítését. A községi vezetőség segítőkészségének köszönhetően kezdődhettek meg a felújítási munkálatok. Sikeres volt a harangfelújítás, és március közepe (2016) óta újra szól a nagyharang a templom tornyában – nyilatkozta öt éve Hajdu Sándor csókai plébános.
A hat éve felszerelt harangtartó konstrukció sajnos nem bizonyult elég tartósnak, ezért pótmunkálatok, erősebb acél tartóprofilok beszerelése vált indokolttá, ami a napokban, december közepén meg is kezdődött. Szerdán egy teleszkópos hatalmas emelődaru jelent meg a Szentháromság-templom mellett, és ennek segítségével a toronyablakon keresztül kiemelték a harangtartó szerkezet elemeit. Masszív, egy centi vastag acélprofilból kialakított gerendákat emelt be a toronyba, és erre szerelik rá a harangokat.

– A harangtartó szerkezet megerősítéséhez szükséges pénzt egy Csókáról elszármazott, Svájcban élő nyugdíjsas fogorvos, Lajcsák Šipović Ilona adományának köszönhetően tudtuk előteremteni. A svájci Sankt Gallen-i katolikus közösségnél pályázott a csókai hitközség a bánsági püspökség támogatásával, ami eredményesnek bizonyult, a nyáron megérkezett a svájci donáció, és elkezdődhetett a szervezőmunka. Az építési, a műemlékvédelmi, munkavédelmi engedélyek kikérése, a tervdokumentáció elkészítése sok időt és pénzt emésztett fel az adományból, de a maradék pénzből fel tudjuk újítani a harangtartó acélszerkezetet, és hamarosan, a jövő év elején újra megszólalhatnak a csókai katolikus templom harangjai – mondta Kormányos László, a VMSZ csókai szervezetének elnöke.

A két nagyharang acélból készült. Mindkét harang felső peremén van egy-egy évszám, 1945/26, ami azt jelenti, hogy az eredeti 1926-ban öntött harangokat elvitték, majd 1945-ben újraöntötték, de már acélból. A harangokat a latin nyelvű felirat szerint Léderer Erzsébet ajándékozta a csókai templomnak 1926-ban. A második világháborúban a németek elvitték a bronzharangokat a hadiipar szükségleteire. Erre vonatkozó írásos dokumentum azonban nem maradt fenn.