2022. május 19., csütörtök

Kreatív tankönyvpótló kiadvány

Online formában is megjelent a Tanulj velünk magyarul! második része

Az elmúlt napokban jelent meg Pámel Gizella és Vojnak Csorba Adrianna szerzők tollából a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában a Tanulj velünk magyarul! című tankönyvpótló kiadvány második része. Ezzel szinte párhuzamosan látott napvilágot a kiadvány online tananyaga, amely bemutatására tegnap került sor a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Ez egy olyan ingyenes online tananyag, amely változatos, interaktív és szórakoztató, alkalmas akár órai, akár önálló tanulásra is, és nemcsak a magyar nyelv tanítását, hanem a magyar kultúra népszerűsítését is céljául tűzte ki. A kiadvány nyomtatott verziójának megjelenését Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta, illetve a Forum Könyvkiadó Intézet adta ki a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával, míg a digitális változatot az anyaországi támogatás mellett a szerbiai Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium is támogatta.

Fotó: Gergely Árpád

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke a következőképp foglalta össze a kiadvánnyal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat:

– Ez a tanulást segítő segédkönyv a magyar mint környezetnyelv fakultatív tárgyat, valamint a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel választható tantárgyat tanuló második osztályosok számára készült, szorosan kapcsolódva az első részhez, mind témakörében, mind módszertani felépítésében. A Tanulj velünk magyarul 2. tankönyvpótló és annak a digitális változata egy segédeszköz a magyar nyelv játékos, élményközpontú elsajátításában, megtanulásában. A nyelv alapjainak elsajátítása mellett a második kötet használata közben a gyerekek a magyar kultúrát és hagyományokat is megismerhetik. A második kötet az első módszertani felépítését követi, sok játékos feladatot tartalmaz, mondókák, énekek, gyermekdalok, kreatív fejlesztő feladatok teszik érdekessé és könnyen feldolgozhatóvá a tananyagot. A Tanulj velünk magyarul kiadvány második részében a szerzők már nagyobb hangsúlyt fektettek a helyzetgyakorlatokra, a konkrét helyzetek, lehetséges párbeszédek, társalgások gyakorlására. A motorikus képességek fejlesztésére ad lehetőséget a sok párkereső, színező feladat, az olló gyakori használata, a ragasztás, az egyéni kreatív feladatmegoldást ösztönző feladatok. Nagyon sokat jelent az, hogy a könyv online változata is megjelent, hisz akár a világ bármely pontján tudják használni azok is, akik szeretnék anyanyelvünket elsajátítani – hallottuk Jerasz Anikótól, aki köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Alapnak a támogatásért, valamint a szerzőknek, a Forum Könyvkiadó Intézetnek és az E-Régió csapatának a kiváló munkáért.

Vicsek Annamária szerbiai oktatási államtitkár a következőket emelte ki:

– Másfél éve részben az online világban élünk, az oktatási folyamatok is valamelyest áthelyeződtek a virtuális világba és nagyon jó módon használja ki a csapat, illetve a projektum ezeket a lehetőségeket. Nem fér hozzá kétség, hogy a következő pályázati lehetőségnél azon leszünk, hogy a projektum folytatására mindenféleképpen legyen továbbra is támogatás – hangsúlyozta az államtitkár.

– Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve több olyan kiadványunk, illetve projektumunk is volt, amelyek a magyar, illetve szerb nyelv tanítását, megismerését segítik. Jelenleg is dolgozunk a magyar–szerb középszótáron, amelynek a megjelenése a közeljövőben várható. Készülőben van a tankönyvpótló könyv harmadik és negyedik része is, biztosítva felmenő rendszerben a már a magyar nyelvet környezetnyelvként így tanuló gyermekek számára a folytonosságot – mondta egyebek között Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó igazgatója.

Fotó: Gergely Árpád

A teljes anyag e-könyvként az E-Régió csapatának és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanárai szakmai segítségének köszönhetően a Magyar Nemzeti Tanács honlapján elérhető számítógépen, okostelefonon, táblagépen az e-learning platformon, ami lehetővé teszi az online formában történő tanulást is. Mint az összejövetelen elhangzott, a digitális változat innovatív és nagy űrt hivatott betölteni a magyar, mint környezetnyelv, illetve az anyanyelvápolás területén, hiszen nagyon kevés segédeszköz állt eddig a rendelkezésre, olyan pedig, ami az új tantervi előírásoknak is megfelel, eddig nem is volt.

A tananyagfejlesztő csapat, az E-Régió csapat dr. Námesztovszki Zsolt vezetésével valósította meg ezt a projektumot Boros Orsolyával, Veréb Anettal és Kovács Emesével, a népdal részek felénekléséért pedig Balla Georgina volt a felelős. Az online tananyag arca és hangja a színésznő és tévés műsorvezető Fridrik Gertrúd. A videók rögzítését, szerkesztését és az utómunkát Göblös Péter végezte.

– Több mint 500 aktív felhasználóval működik a Tanulj velünk magyarul 1-es kiadvány digitális változata, amely teljesen ingyenes. A mi feladatunk volt az, hogy ebből a tankönyvből egy online kurzust csináljunk. Azokat a vonalakat próbáltuk erősíteni, amelyekre alapvetően egy tankönyv nem alkalmas. Elsődlegesen a multimédiás vonalakat, mint például a kiejtésgyakorlás, az összefoglaló videók vagy kreatív feladatok, ezt követi a kiértékelés, így ellenőrizni lehet, hogy a válasz helyes vagy helytelen, illetőleg követni tudjunk a felhasználó tevékenységét is. Rengeteg teszt, oktató és összefoglaló videó is megtalálható ezen a felületen –hangsúlyozta dr. Námesztovszki Zsolt egyetemi docens, oktatásinformatikus. Mint mondta, a kiadvány online megtalálható: a

https://www.tinyurl.com/tanuljvelunkmagyarul2 címen.

A digitális tartalom mellett az első és a második tankönyvpótló könyv is elérhető a Magyar Nemzeti Tanács honlapján.