2023. február 5., vasárnap

Mario Vuknić a bácsi kolostor restaurálásán fáradozott

December 6-án, 58 éves korában váratlanul elhunyt Mario Vuknić (1963–2021) újvidéki festő, festő-restaurátor.

1963-ban született Hódságon (Odžaci), ahol az általános iskolát fejezte be. Az építészeti szakközépiskolát Újvidéken végezte. 1988-ban diplomázott az Újvidéki Művészeti Akadémián. 1993-tól haláláig a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet főmunkatársaként számos szerbiai és regionális műemlékvédelmi projektumon dolgozott. Amellett, hogy a saját festményeit festette, a tartományi műemlékvédő intézet munkatársaival számos kulturális örökség helyreállításán fáradozott Vajdaságban, Szerbiában, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Magyarországon. A munkák közül, amelyben részt vett és amelyet vezetett, igen jelentős a bácsi ferences kolostor freskóit, falfestményeit, oltárképeit és oltárainak konzerválását és restaurálását felölelő projektum. Elsőként sikerült neki feltárnia restaurálás közben a 13. századból származó Krisztus keresztrefeszítése c., eddig ismeretlen freskót, amely a bácsi ferences kolostor keleti falán, a vakolat alatt volt.

Restaurátori pályafutása során sok-sok festményt újított fel ismeretlen oltárképfestőktől egészen a világhírű festőkig (pl. Pablo Picasso), a művek újjászülettek, visszakapták eredeti színűket, fényüket.

Egyszerű, alázatos ember volt, a Világi Ferences Rendnek a tagja, aki életének mindennapi küzdelmeit Isten segítségével, a mennyei örök élet reményében harcolta meg. Gyászoló családja, édesapja, nővére, felesége, Slađana és három gyermekük, Ivan, Luka és Hana, valamint keresztény testvérei, barátai és kollégái búcsúztak tőle az újvidéki városi temetőben, katolikus és ortodox klerikusok és világiak együtt imádkoztak érte a gyászszertartáson.

A közönség Mario Vuknić festményeit megtekintheti majd azon a kiállításon, amelyet a családja és barátai rendeznek meg az elkövetkező időszakban.