2023. április 1., szombat

Ünnep Isten hajlékában

Kétszáz éves a ludasi templom

A ludasi Alexandriai Szent Katalin-templom 1821-ben épült fel. Erről a jeles évfordulóról szombaton szentmisével emlékeztek meg, amelyet Slavko Večerin, a Szabadkai Egyházmegye püspöke celebrált. Az eseményen jelen volt többek között Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, dr. Csige Gábor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának vezető konzulja, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke, Kern Imre, Szabadka alpolgármestere, Kovács Gábor, a városi képviselő-testület ludasi képviselője és Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség tanácsának elnöke is.
Az egybegyűlt egyházi és polgári méltóságokat, valamint a ludasi híveket Horváth Endre hajdújárási és ludasi plébános köszöntötte, és arra hívta fel a figyelmet, hogy Slavko Večerin püspökként egyházmegyéjének plébániáján soha nem vendég, mert ő minden plébánia plébánosa.
– Az egyház egyik legnemesebb, legszentebb feladata az, hogy hajlékot építsen Istennek itt, a Földön, kőből és téglából, de ugyanakkor a lelkekben is. Ma mind a kettőt ünnepeljük itt, Ludason, a kőből épült templomot és a lelkekben épült Isten hajlékát – mondta a ludasi plébános.
Slavko Večerin köszönetet mondott Horváth Endrének azért, hogy hozzájárult a plébániatemplom anyagi és lelki gyarapodásához, a Magyar Kormánynak és az MNT-nek pedig azért, hogy anyagilag támogatta a templom felújítását. Homíliájában Keresztelő Szent János példáját állította a hívek elé. Kiemelte, hogy Szent János szerint három fő akadálya van az üdvösségnek, mégpedig a gazdagság, a kapzsiság és a zsarnokoskodás. Hozzátette, hogy ma is e három bűn rontja leginkább az emberek közötti viszonyokat.
– Sok mai kereszténynél mintha nagyobb hangsúlyt kapna a személyes hit, mint az erkölcsi magatartás. Keresztelő Jánosnál a sorrend fordítva volt. Előbb kell megváltoztatni az erkölcsi magatartást, hogy aztán visszhangra találjon szívünkben a hit hívása – hangsúlyozta a megyés püspök.
A szentmise végén Slavko Večerin a ludasi hívekhez fordulva a következőket mondta:

– Igen dicséretes, hogy felmenőik szép példáját követve minden időben gondját viselik Isten házának, folyamatosan tatarozzák, rendezik, szépítik külsejét és belsejét egyaránt. Köszönet a templomért hozott eddigi sok áldozatért, legyen az anyagi adomány, vagy buzgóságtól és szeretettől vezérelt önkéntes kétkezi munka. Köszönet minden adományért és igyekezetért, amely Isten nagyobb dicsőségét és a hívek örömét és üdvösségét volt hivatott szolgálni – mondta a püspök.
A szentmise után a plébánián vendégfogadást tartottak, valamint megtekinthető volt egy, a ludasi egyházközösség múltját bemutató kiállítás és az évfordulóra meghirdetett gyermekrajz- és fogalmazáspályázatra beérkezett alkotások.