2022. január 25., kedd
AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSA (1.)

A hatalommegosztás

Mától kezdődő sorozatunkban olvasóink a Szerb Köztársaság hatályos Alkotmányának módosításáról szóló dokumentummal ismerkedhetnek meg. Ez összesen 29 módosítást tartalmaz. Napról napra egy-egy módosítást olvashatnak magyarul lapunk hasábjain. Minden írás a módosítás érintette, még mindig hatályos alkotmányos rendelkezéssel kezdődik, hogy érezhető legyen, milyen jellegű módosításokat tárnak a nép elé. A polgárok 2022. január 16-án referendumon fejthetik ki véleményüket a javasolt módosításról.
Az Alkotmány módosításáról szóló dokumentumot a Szerbiai Képviselőház november utolsó napjaiban fogadta el, majd a házelnök január 16-ára kiírta a megerősítő referendumot. A módosítási dokumentum kizárólag az alkotmánynak az igazságügyi rendszerre vonatkozó szakaszait érinti. Szerbia az európai uniós integrációval összefüggésben vállalta a kötelezettséget, hogy a joguralom erősítésének, valamint az igazságügyi rendszer hatékonyabbá és a végrehajtó, illetve a törvényhozó hatalomtól való függetlenítésének céljával módosítja alkotmányát. „Támogatja-e a Szerb Köztársaság alkotmányának módosítására vonatkozó dokumentum megerősítését?" – ez a kérdés szerepel majd január 16-án a szavazólapokon, a polgárok az igen és a nem válaszok közül választhatnak.
Az alkotmánymódosításról szóló dokumentum első módosítási szakasza az alkotmány 4., A hatalommegosztás című szakaszára vonatkozik. A jelenleg hatályos alkotmány a következőképpen rendelkezik ebben a témakörben (a hivatalos tartományi fordítás értelmében):
A jogrend egységes.
A hatalmi berendezés a hatalomnak törvényhozó, végrehajtó és bírósági hatalomra való felosztásán alapul.
A három hatalmi ág viszonya az egyensúlyon és a kölcsönös ellenőrzésen (međusobna kontrola) alapul.
A bírósági hatalom független.
A módosításról szóló dokumentumban a következőképpen fogalmaznak ennek a szakasznak a tekintetében:
A jogrend egységes.
A hatalmi berendezés a hatalomnak törvényhozó, végrehajtó és bírósági hatalomra való felosztásán alapul.
A három hatalmi ág viszonya a kölcsönös ellenőrzésen (međusobno proveravanje) és az egyensúlyon alapul.
A bírósági hatalom független.
Az alkotmánymódosításról szóló dokumentum erre a módosításra vonatkozó indoklásának értelmében a szerb proveravanje szó, a szerb kontrola szóhoz képest, hitelesebben írja körül a hatalmi ágak közötti viszonyt. Az alkotmánymódosítás kidolgozójának álláspontja szerint a proveravanje szerb szóval hitelesebben lehet szemléltetni a checks and balances (fékek és ellensúlyok) hatalommegosztási elv, illetve rendszer lényegét, de arra is rámutat, hogy a kontrola szerb szót, ha indokolatlanul, illetve tévesen is, a bírósági hatalom függetlenségének a veszélyeztetésével hozhatják összefüggésbe.