2022. szeptember 27., kedd

Könnyen megvalósítható ötletek

Több mint kreatív oszi – Kézikönyv osztályfőnököknek és nem csak nekik az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete kiadásában

Roncsák Petrovics Erika tollából immár a második olyan kötet jelent meg, amelyet osztályfőnökök, tanítók, tanárok forgathatnak nagy haszonnal. A 2010-ben napvilágot látott Kreatív oszi című kiadvány a Zenith Műhely által évekkel korábban szervezett képzés hozadéka volt. A kézikönyvhöz a megjelenése után egy akkreditált képzés is társult. A Több mint kreatív oszi című, idén augusztusban megjelent kiadvány az említett könyv frissítésen átesett, továbbgondolt folytatása. A kiadója az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.

A Kreatív oszi című kötetben szereplő műhelymunkákat, csapatdinamikai feladatokat sok tanár, tanító és osztályfőnök alkalmazta, próbálta ki a diákokkal. Több mint tíz év telt el a két könyv megjelentése között, és ez idő alatt a digitális pedagógia nagy fejlődésen ment át. Éppen ezért a szerző igyekezett digitális tartalmakkal, módszertani ötletekkel, online is elérhető játékokkal bővíteni a kiadványt. Mint kiemelte, könyve nem csak az osztályfőnökök számára lehet hasznos, hiszen a szaktanárok is meríthetnek belőle ötleteket a tanóráikhoz.

– A pedagógus küldetése, hogy minél több embernek átadja tudását, hogy multiplikátor szemléletű legyen. Ebben a szellemiségben készült e kézikönyv is. Az akkor és ezúttal is közzétett műhelymunkák mindegyike kipróbált, általam alkalmazott, saját tréningélményből táplálkozó. A kiadvány „ráncfelvarrásán” gondolkodva az is átvillant az agyamon, hogy maga a műhelymunka mint módszer – az én nagy szerelmem! – mára nem vált-e elavulttá. Mégis bízom benne, hogy ilyen „régies” pedagógiai módszerekkel is tudunk új élményt adni tanítványaink számára. Általuk jobban megismerhetjük őket. Élménypedagógiai módszerekkel a szórakozás és a tapasztalati tanulás – készségfejlesztés mezsgyéjén billegve hagyhatunk nyomot bennük. A kézikönyv végén a digitális világ adta lehetőségekre is találhatunk számos példát, képeket, kisfilmeket, melyek osztályfőnöki óráink tartalmas elemeivé válhatnak. Osztályfőnökökre, szaktanárokra, osztálytanítókra bízom, hogy az adott műhelymunkát melyik korosztállyal használják fel – emelte ki a szerző.

Roncsák Petrovics Erika
Roncsák Petrovics Erika

– Módszertani tippeket lehet ellesni szakórákra is, különös tekintettel a polgári nevelés óráira, melyekkel kapcsolatban – tapasztalatom szerint – időnként tanácstalanok a tárgyat oktató tanárok. Gyakorlatorientált, gyorsan és könnyen megvalósítható ötleteket kell átadni, megmutatni. Röviden, fogyaszthatóan, érthetően. Ha valaki felüti e kézikönyvet bárhol, és valamelyik műhely elnyeri tetszését, akár a másnapi órára is beviheti különösebb felkészülés nélkül. A tíz évvel ezelőtti kiadást egy alapos ráncfelvarrás után nyújtom át az iránta érdeklődő, az élethosszig való tanulás szellemiségében ténykedő, önmaguk és mások iránt szakmai igénnyel viszonyuló kolléganők és kollégák számára – olvashatjuk Roncsák Petrovics Erika iskolapedagógus gondolatait az előszóban. Csernik Ilma pedagógus ajánlójában a következőket hangsúlyozta: – A kötet első részében a szerző az osztályfőnöki munkához szükséges elméleti ismeretekkel foglalkozik, de nem a tudományosság ismérveinek való megfelelést tűzte ki célul, sokkal inkább a közös gondolkodást, gondolkodtatást. Egy-egy téma kapcsán pedagógusok, irodalmárok, közéleti személyiségek gondolataira fűzi a saját mondandóját, s ezzel készteti az olvasót is saját nézőpontjának megalkotására, átgondolására, újraértékelésére. A második része a kötetnek pedig a szerző által kipróbált, ajánlott műhelymunkák leírását tartalmazza. Ezek a tényszerű feladatleírások – pedagógusként és a civil szférában, felnőttoktatásban szerzett tapasztalataira, ismereteire épülve –, személyes élmények, tréningtapasztalatok megosztásával válnak megfoghatóbbá, életközelibbé. Mindezt a résztvevők munkáinak, élményeinek írásos közlése teszi még egyénibbé, olvasmányosabbá. A könyvben is felmerülő kérdésre, hogy vajon ma, a digitális világ korszakában van-e még létjogosultsága a műhelymunka módszerének, a szerző igenlő válaszát erősítik meg a felnövekvő generációk kutatásával foglalkozó szakemberek is. Az online tér vonzásában (avagy rabságában) felnövekvő nemzedékeknek (a wifi mellett) továbbra is alapvető szükséglete a beszélgetés. A Több mint kreatív oszi ehhez nyújt értékes segítséget, hogy ne csak tanító, diktáló, számonkérő, kinyilatkoztató, hanem rájuk figyelő, őket kérdező, meghallgató, gondolkodtató felnőttként, nemcsak a tanteremben ott levő, hanem a világukban valóságosan is jelen levő tanárként kísérhessük a ránk bízott fiatalokat – adott hangot a véleményének Csernik Ilma.

A kiadvány fedőlapja
A kiadvány fedőlapja

A könyv végén van egy „használati utasítás” a tanulók nyelvhasználatának megértéséhez, csokorba szedve azokat a modern kifejezéseket, amelyek hozzásegítik a tanárokat, hogy dekódolják a diákok által használt korszerű szavakat, mint például a LOL, ikszdé (XD), hype (hájpol) és társai. Az is még a könyv érdekessége, hogy a kisfilmek, videók képei mellett ezek linkjei is megtalálhatók, amelyeket csak be kell írni a YouTube-ba, és máris használható az órák alkalmával, illetve közli egy mappa elérhetőségét, ennek tartalmát igénybe vehetik a tanárok, ebbe benne van az összes link, ahonnan letölthetnek mindent, amit hasznosnak gondolnak, így nem kell azzal törődniük, hogy keresgélnek az interneten, ily módon megkönnyítik a helyzetüket.