2022. január 25., kedd

Helyi értékekről, ízekről és ételekről Topolyán

Határ menti régiók együttműködése egy uniós pályázat keretében

Ez év februárjában kezdődött a Helyi ízek – Helyi értékek – Helyi ételek elnevezésű, az Európai Unió által támogatott, határon átnyúló projektum megvalósítása. Az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia program keretében Topolyán műhelymunkát tartottak, melynek során az online marketing témakörében hallhattak előadást a résztvevők, valamint tapasztalatokat cseréltek, és bemutatták termékeiket is.
Balassa Endre projektmenedzser elmondta, hogy a projekt valójában az előző, 2018–2020 között lebonyolított Helyi ízek – Helyi értékek határokon átnyúló projekt eredményeire épül. Topolyán ez alkalommal 25 kistermelő gyűlt össze, akik egyrészt bemutatják termékeiket és szolgáltatásaikat, emellett az online marketing témakörében előadást is meghallgatnak. Az előadó egy adai cég képviselője, akinek a vállalkozása ezzel a témakörrel foglalkozik. A képzés célja az volt, hogy az érintettek átlássák az online marketingben rejlő lehetőségeket. A nagyipari termékektől eltérő módon lehet ugyanis ezeket a termékeket értékesíteni. A termékek jellemzően jó minőségűek és egészségesek, de kis mennyiségben állítják elő, ezért fontos megismerni azt az online teret, ahol népszerűsíthetik, és utána az esetleges szállítás is alternatív módon történhet – nyilatkozta a projektmenedzser.

A termelők megismerkedhettek az online platformokon történő hirdetéssel, és kóstoltatással egybekötött termékbemutató is volt
A termelők megismerkedhettek az online platformokon történő hirdetéssel, és kóstoltatással egybekötött termékbemutató is volt

Balassa azt is elmondta, hogy az összejövetel egyben alkalmat szolgáltatott arra, hogy összegezzék a tapasztalatokat, ugyanis a vásári idény véget ért, és ezek a kistermelők hét vásáron vettek részt szervezetten. Hozzátette, hogy könyv is készül, melyben összefoglalják az eddigi tapasztalatokat, a zárókonferenciát pedig a tervek szerint jövő tavaszra tartják meg.
A projekt szerbiai kedvezményezettei: a pacséri Mezőgazdasági Termelők Egyesülete és Topolya Község Fejlesztési Társulása. A határon túli kedvezményezett a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt megvalósítása 2021 februárjában kezdődött, és a tervek szerint 2022 májusában zárul. Balassa Endre azt is elmondta, hogy a projekt összértéke 235.188,3 euró. A szerbiai oldalon 102.176,10 euró, amiből 85 százalék, tehát 86.849,68 az EU hozzájárulása.

A projektbe bekapcsolt, helyi terméket előállító termelők a határ mindkét oldalán vásárokon kapnak kiállítási és egyben bemutatkozási lehetőséget. Egy zárókonferencia keretében pedig a partnerek beszámolnak majd a megvalósult eredményekről, megosztják a döntéshozókkal a helyi termékek előállításával és értékesítésével kapcsolatosan megfogalmazott ajánlásokat, amelyek segítségével tovább lehetne segíteni ennek a vidékfejlesztés szempontjából fontos gazdasági szegmensnek a növekedését. A most Topolyán, a Capriolo étteremben megrendezett műhelymunka alkalmával a termelők megismerkedhettek az online platformokon történő hirdetéssel. Az eseményen kóstoltatással egybekötött termékbemutató is volt.

Balassa kiemelte, hogy a határon átívelő partnerség keretében megvalósuló projekt célja volt még, hogy szélesítse az érintett határ menti régiókban működő szociális gazdasági szereplők ismereteit. Arra összpontosítanak, hogy erősítsék a szociális vállalkozások határon átívelő együttműködéseit és azok piaci pozícióját. Céljuk volt, hogy a helyi termékekre ráirányítsák a közösség figyelmét, a másik pedig a szociális vállalkozások témaköre – emelte ki a projektmenedzser. A témák kapcsán a határ mindkét oldalán készültek felmérések, stratégiát dolgoztak ki, amelyeket megosztanak az érintett kormányzati szervekkel is – tette hozzá.