2022. január 19., szerda

Szilárd alapokat hagytak az utókorra

Emléktáblát avattak Csubela Ferenc tiszteletére, és Kiss Antal esperesre emlékeztek Bácskossuthfalván

Csubela Ferenc, a Vajdasági Magyar Szövetség első elnöke tragikus halálának 26. évfordulóján rendezett megemlékezést családtagjai, egykori pályatársak, ismerősök, falubeliek és a vajdasági magyar közélet képviselői jelenlétében a bácskossuthfalvi Köztemetőben a település helyi közössége és a VMSZ helyi szervezete. Mielőtt elhelyezték volna a kegyelet virágait, Juhász Attila, a VMSZ tanácstagja mondott beszédet.

– A VMSZ azért érhetett el jelentős eredményeket a fennállása óta, mert máig ható szilárd alapokra helyezték a kezdetektől, ami Csubela Ferenc vitathatatlan érdeme. Köszönettel tartozunk neki, mert megmutatta, hogyan kell alázattal és következetesen képviselni a közösségünket. Szellemiségét igyekszünk továbbvinni – hangsúlyozta egyebek mellett Juhász Attila.
Ezt követően a megemlékezők átvonultak a 15 évvel ezelőtt elhunyt Kiss Antal, néhai református esperes úr családi nyughelyéhez, ahol Móricz Árpád református lelkész mondott áhítatot.

A Karcag utcai emléktábla (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)
A Karcag utcai emléktábla (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

A Karcag utca 12-es számú házának, az Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézet úgynevezett régi épületének a falán Csubela Ferenc tiszteletére elhelyezett emléktáblát leánya, Csubela Hilda és dr. Pásztor Bálint köztársasági képviselő, a VMSZ alelnöke leleplezte le. A helyszínen Majláth Béla, az otthon igazgatója emlékezett vissza elődjére, ifjúsága szellemi iránymutatójára, aki 10 éven át volt meghatározó vezetője a szociális intézménynek, az egykori Jugoszlávia szociális ellátó rendszerének egyik példamutató intézményévé emelve szakmailag.
– Mi, akik közel álltunk hozzá, igazából Feri bácsiként emlegettük és kedveltük. Gazdag életútját, szellemi örökségét röviden és hitelesen nem is lehet összefoglalni. A közéletnek nem volt olyan területe, amelyen ne képviselte volna magát és faluját – a sportban, a társadalmi életben és a kultúrában is jeleskedett. Szelíden és határozottan hatott, és késztetett embereket a cselekvésre, mint ahogy egyértelműen kiállt 1992-ben a paprikamalomban zajló események alkalmával is a fiatalok és a józan ész mellett – tette hozzá Majláth Béla.
A bácskossuthfalvi megemlékezés virágait a család tagjai és Csubela Ferenc falubeli tisztelői mellett a VMSZ köztársasági, tartományi, községi és falubeli tisztségviselői helyezték el.