2022. január 22., szombat

Múltidézés, jövőbe tekintés

Kettős jubileumot ünnepel a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

Két jubileum jegyében tartották meg pénteken a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ünnepségét: 150 éves a szabadkai intézményes tanítóképzés és 15 éves a fakultás, amely 2006-ban az Újvidéki Egyetem 14. karaként alakult meg.

A pénteki Kar napi rendezvényen átadták a Pro Facultate díjakat azon személyeknek, akik tevékenységükkel nagyban hozzájárultak az intézmény fejlesztéséhez és előrehaladásához. Ezt az elismerést Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, dr. Maruzsa Zoltán, magyar köznevelési államtitkár, Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, dr. Zoran Milošević tartományi felsőoktatási titkár és mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

Dr. Josip Ivanović megbízott dékán ünnepi beszédében többek között kiemelte:

– Az MTTK-nak jelenleg 250 hallgatója van – ami nem hátrány, hisz minden egyetemistát a tanárok személyesen ismernek –, komoly tanári állománnyal rendelkezik. Az épület felújítása a vajdasági magyar közösség politikai vezetés és Magyarország támogatásának köszönhetően hamarosan befejeződik, Szabadka egyik legszebb, patinás épülete visszakapja régi fényét: – Van jövőnk, jelenünk és van múltunk is, amit ma ünneplünk. Ez az egész tanév jubileumi év, sok programmal készülünk – hangsúlyozta a dékán.

Fotó: Gergely Árpád

E tizenöt évet áttekintve Josip Ivanović a következőt is elmondta: – Az okleveles óvó- és tanító-alapképzés mellett a 2009-es tanévtől beindult a mesterképzés is. 2013-ban elindítottuk a mester-óvodapedagógus programot, ami egyedinek mondható, hiszen a környező országokban nincs ilyen képzés. 2019-ben pedig akkreditáltattuk a kommunikátori és nevelői programot is.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is felidézte az MTTK másfél évtizeddel ezelőtti létrejöttét: – Sok súrlódáson, vitán, dilemmán keresztül kellett eljutni odáig, hogy ez az intézmény létrejöjjön, és hogy megteremtődjenek a feltételei az akkreditációs folyamatnak, a fejlődésnek. Köszönet illeti Magyarország kormányait – az utóbbi három ciklus vonatkozásában különösképpen –, és köszönet a vajdasági kormányoknak ciklusokon átívelően azért a nyitottságért, segítségért, amit tapasztaltunk és aminek köszönve idáig el tudtunk jutni. Amikor Szabadka, Vajdaság jövőjéről és perspektíváiról gondolkodunk, akkor a tanítóképzőnek, más felsőoktatási intézményekkel egyetemben, nagy jövőt szánunk.

Dr. Dejan Madić, az Újvidéki Egyetem rektora kiemelte, a magyar tannyelvű tanítóképző fakultás a nyelvek és kultúrák sokszínűségét, gazdagságát ápoló, 14 kart tömörítő intézmény fontos része.

Fotó: Gergely Árpád

A rendezvényen dicséretben részesítették azon hallgatókat, akik kiemelkedő tanulmányi átlaggal fejezték be az előző tanévet. Dr. Pintér Krekić Valéria oktatással megbízott dékánhelyettes adta át az elismeréseket Kalinka Tamásnak, Magó Anabellának, Balla Georginának, Szeteli Lilinek és Vastag-Géber Juditnak. Az ünnepi műsorban a kar hallgatói versmondással, illetve zenés előadással léptek fel.

Dr. Halasi Szabolcs méltatta a nyugdíjba vonult dr. Josip Lepeš munkásságát. 

A jubileumi rendezvényen külön köszöntötték dr. Maruzsa Zoltán magyar köznevelési államtitkárt, Pirityiné Szabó Juditot, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetőjét, dr. Zsigmond Barna Pált, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosát, Csallóközi Esztert, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulját, Pásztor Istvánt, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnökét, Vicsek Annamáriát, az oktatási minisztérium államtitkárát, Szakállas Zsoltot, a tartományi kormány alelnökét, oktatási titkárt, Zoran Milošević tartományi felsőoktatási titkárt, mgr. Hajnal Jenőt, az MNT elnökét, Jerasz Anikót, az MNT VB elnökét, dr. Dejan Madićot, az Újvidéki Egyetem rektorát, dr. Káich Katalin professor emeritát, az intézmény első dékánját, dr. Pásztor Bálintot, Szabadka város képviselő-testületének elnökét, Kern Imrét, Szabadka alpolgármesterét, Snejder Sára Ildikót, az Európa Kollégium igazgatóját, dr. Fürstner Igort, a Műszaki Szakfőiskola igazgatóját és másokat.