2022. január 25., kedd

Elektronikus pályázás agrártámogatásokra

„A mezőgazdaságról és vidékfejlesztésről szóló törvényben várható legfontosabb változás az e-agrar, vagyis egy olyan elektronikus rendszer bevezetése, amely nagyban megkönnyíti az Agrárkifizetések Igazgatóságának és a Kincstári Igazgatóságnak a munkáját. A gazdák elektronikus úton jelentkezhetnek majd támogatásokra, később pedig bármikor tájékozódhatnak beadványuk sorsáról, ugyanis mindenkinek meglesz a saját azonosító száma” – ismertette az agrártörvény módosításaira vonatkozóan Branislav Nedimović szakminiszter a parlamentben, ahol a héten egész sor gazdasági törvény is napirendre került.

Arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy szintén változások várhatók az IPARD-alapok pénzeszközeinek felhasználását illetően, mégpedig úgy, hogy lerövidítik az európai uniós előcsatlakozási alapok eszközeinek felhasználására vonatkozó pályázatok határidejét. Életbe léptetik az Elpis rendszert is: egy új alkalmazás segítségével azonosítják majd a mezőgazdasági földterületeket. „Az Elpis elektronikus rendszerben mindenki részesülhet támogatásban, aki egy bizonyos területen mezőgazdasági termelést végez, függetlenül attól, hogy tulajdonosa-e a parcellának, vagy csak béreli” – magyarázta Nedimović.