2022. január 19., szerda

Sikeres a robotikaszakkör

Az asztaliteniszezők az országos bajnokságra készülnek – A topolyai Nikola Tesla iskolában drámapedagógiai foglalkozás és speciális tagozat is van

Az idén 28 tagozaton valamivel kevesebb, mint 460 diákkal kezdte meg a tanévet a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola, a létszám pedig év közben is ingadozik az elvándorlástól és a hazatéréstől függően. A Teslába a topolyai diákok mellett járnak más falvakból is, így buszok szállítják a gyerekeket Karađorđevóról, Kisbelgrádból, Tomislavciról, és vannak tanulóik Bajsáról is. A tanintézmény egyébként a diákok év végi záróvizsgán elért eredményei alapján a legerősebb iskola a községben, illetve a köztársasági átlag felett teljesített – tudtuk meg a tanintézmény igazgatójától, Danilo Mandićtól.

Danilo Mandić iskolaigazgató és Varga Arabella, a tanintézmény pszichológusa@kep
Danilo Mandić iskolaigazgató és Varga Arabella, a tanintézmény pszichológusa

– Sajnos az idei évben is csökkenő tendenciát mutat a magyar osztályok létszáma, csupán egy-egy osztállyal indultunk több tagozaton is, ami a tanerőre van rendkívül negatív hatással. A szerb tannyelvű tagozatokon átlagosan 17–24 diák koptatja a padokat, a magyar osztályokban maximum 22-en vannak. A tanulóink kizárólag azon tantárgyak esetében vándorolnak másik osztályba, amelyek különleges feltételeket igényelnek, így a kémia, a műszaki, az informatika, illetve a testnevelés tantárgy esetében – kezdte a beszélgetést az igazgató, aki arról is szót ejtett, hogy a járványhelyzet hatással volt, van az iskolai életre, hiszen az elmúlt években a már megszokott és hagyományos rendezvényeiket kénytelenek voltak korlátozni. Például így járt a korábbi években rendkívül népszerű kukoricanap is.

– Minden körülmény ellenére azért igyekszünk plusztartalmat nyújtani tanulóinknak, színielőadások érkeztek hozzánk a Szabadkai Gyermekszínháznak köszönhetően, és sportversenyeket tartunk a diákoknak. Rendkívül büszkék vagyunk, mert igen szép eredményt, második helyezést ért el iskolánk legó-robotikai szakköre, a Sisák Nóra, Pecze Teodóra, Balázs Horváth Ábel, Kisimre Aina, Kisimre Zoja, Lackó Máté, Zsiga Dániel, Orcsik Léna összetételű csapat októberben az online térben megszervezett világversenyen. Kisimre Aina és Lackó Máté a versenyeken elért eredményeik alapján ígéretes matematikatehetségek. Jelenleg egy másik versenyre az iskolánk diákjaiból formálódott hét csapat nevezését intézzük. Mivel költséges hobbiról beszélünk, ezért szükséges hozzá szponzoraink hozzájárulása. Ezúttal is köszönettel tartozunk azoknak, akik támogatják a robotikaszakkör diákjainak munkáját – mondta el az igazgató. A tanintézmény pszichológusa, Varga Arabella hozzátette, hogy igen népszerű a robotika az utóbbi időben, és fenntartja a gyerekek érdeklődését. Reméli, hogy az iskola meg tudja teremteni azokat az anyagi és más alapfeltételeket, amelyeknek köszönhetően a szakköri foglalkozást túllépve bevezethetik majd mint választott tantárgyat.

A Nikola Tesla Általános Iskola tantermeit valamivel kevesebb, mint 460 diák tölti meg ebben a tanévben
A Nikola Tesla Általános Iskola tantermeit valamivel kevesebb, mint 460 diák tölti meg ebben a tanévben

– Köszönettel tartozunk a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek, hiszen a támogatásának köszönhetően 3. és 4. osztályos diákjaink, illetve végzőseink drámapedagógiai foglalkozáson vehetnek részt Mutogató címmel, Mácsai Mónika vezetésével. Ami még számunkra nagy öröm, hogy iskolánknak sikerült megőriznie a speciális tagozatát, így külön osztályban folytathatják tanulmányaikat a különleges nevelési igényű gyerekek negyedik osztályig. Az idén 30 IOP-os gyermek tanul az iskolánkban magyar és szerb tannyelven – hallhattuk Varga Arabellától.

Az igazgató elmondta, hogy hálásak a TSC támogatásáért is, hiszen több mint 100 díjmentes belépőt biztosított a tanulók számára az egyik mérkőzésre.
– El kell mondanom, hogy azon diákjaink esetében, akik részt vesznek a klub fociedzésein, kiemelkedő javulást tapasztalunk a tanulmányi eredményeikben és a magatartásukban is – hangsúlyozta Danilo Mandić, majd említést tett arról, hogy a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően a közelmúltban asztalitenisz-felszereléssel gyarapodtak, így a gyermekheti rendezvénysorozat keretében kipróbálhatták magukat ebben a sportban a diákok a tanárok ellenében. Az iskola pingpongcsapata részvételi jogot nyert az országos bajnokságra, amelyet december 9-én tartanak meg Sokobanján.