2022. január 23., vasárnap

Újvidék mindennapjai

Megjelent a Bácsország tematikus száma – Szerdán a tartományi székvárosban mutatják be a kiadványt

Megjelent a Bácsország 94. száma Újvidék mindennapjai címmel.

A lapszámban elolvashatjuk Szilágyi Mária: Az újvidéki városháza című írását az épület történetéről, felépítéséről, színpompás képekkel gazdagon illusztrálva. Ózer Ágnes: Frankl István és Újvidék című ismertetőjében bemutatja Frankl életpályáját, aki a város kiemelkedő személyisége volt, mint tanár, mint iskolaigazgató, akinek tevékenységei máig figyelemreméltó jelentőséggel bírnak, és a szerző nagyfokú figyelmet szentelt munkássága minden állomása részletes leírására.

A Bácsország Újvidéknek szentelt tematikus számát szerdán 17 órakor mutatják be a Magyar Szó székházának negyedik emeleti termében

Bizonyára sokak érdeklődését felkelti Szögi László: Újvidék és környékének külföldi és magyarországi egyetemjárása című írása. Németh Ferenc: Egy sokoldalú újvidéki tanár: Zanbauer Ágoston munkásságáról című ismertetőjében a kiemelkedő személyiség tanári pályafutásáról, irodalmi munkálkodásáról, publicisztikai tevékenységéről is olvashatunk. Káich Katalin: Újvidék a Bács–Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyveiben című értekezésében e társulat aktív tagjainak értékteremtő munkásságáról tesz említést. Tari László: Hitélet és politika. Érdújhelyi Menyhért című írása vázolja a katolikus pap és történetíró zentai lelkészi és közéleti szereplését a századforduló éveiben, illetve későbbi, amerikai emigrációja utáni életútját. A következő írás a lapszámban: Fábián Borbála tollából Az újvidéki gimnázium története és az első világháború idején. Az iskola múltjáról, történetéről, a gimnázium épületéről, igazgatóiról, tanárairól és növendékeiről is olvashatnak az érdeklődők. Lakatos Adél összefoglalójának címe: Az Újvidéki Világosító Szent Gergelynek szentelt örmény templom története. Az újvidéki örmény közösség születése, az örmény templom 18. századi építéstörténete, az újvidéki örmények helyzete a 19. század második felében, a templom újjáépítése a 19. század derekán. Ezekről mind szó esik az értekezésben. Kálmán Peregrin: A ferencesek újvidéki letelepedéséhez vezető út és lelkipásztori szolgálatuk a városban. A tanulmány témája: az egykori bácskai magyar területek és nemzetiségek helyzete és vallási identitása 1920 és 1945 között. Az egyházi közigazgatás hitélet-helyzete az első világháború után, a ferencesek újvidéki letelepedésének első lépései és letelepedése Újvidéken, illetve a lelkipásztori szolgálat különböző formáiról is szó esik. Még egy érdekes írás Újvidékről: Pecze Rózsa: Egy Gál László utcai ház homlokzatdísz nyomában. Szlávics Károly: Csonoplya keresztjei. A szerző a település rövid történetét ismerteti, illetve a faluban elhelyezkedő keresztekről is részletes bemutatást kapunk. Czékus Géza: Csepcsányi István herbáriuma című írásában a 100 éves herbáriumi gyűjtemény, és az abban található préselt példányok felsorolása kerül ismertetésre. Még néhány cím a tartalomból: Valihora István: Palics után – Tokió előtt, 2. rész az olimpia kapcsán készült sorozat. Bencsik István – Agárdi József: Tarló virág nélkül?

A Könyvespolc rovatban:

Németh Ferenc: Vajdaság kincsei, Szőke József: Szilágyi halotti búcsúztatók, Szőke Anna: Silling István: Duna menti életünkről, Szilágyi Mária: A leánynevelés szolgálatában kulturális örökségünk, Fehér Viktor: A mokrini kilenclyukú híd.