2022. január 19., szerda
Január második felében kezdődik meg a gázlelőhelyek kutatása

A palicsi kutatófúrásokról tartottak tájékoztatót Hajdújáráson

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) Rt. tavaly Palicson olajlelőhelyek kiépítésébe kezdett, mely nagy felháborodást váltott ki a helyi és a környékbeli polgárok körében. Nemtetszésüknek többek között azért adtak hangot, mert a kutak fúrása olyan hangzavarral járt, ami szinte ellehetetlenítette a hétköznapjaikat, illetve azért, mert a munkálatokról nem tájékoztatták őket.

Az eddigi gyakorlattal ellentétben, a város jelenlegi vezetősége elengedhetetlennek tartja, hogy időben és teljes körűen tájékoztassa a lakosságot a szabadkai önkormányzat területét érintő valamennyi tevékenységről, ezért dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város képviselő-testületének elnöke kezdeményezésére értekezletet tartottak hétfőn délután a Szerbiai Kőolajipari Vállalat Rt. képviselőivel, illetve Palics, Hajdújárás és Ludas helyi közösségek képviselőivel a hajdújárási helyi közösség épületében.

A lakosság időben történő és hiteles tájékoztatása céljából a Palics területén végzett kutatófúrások folytatása kapcsán megtartott egyeztetésen elhangzott, hogy minden polgárnak jogában áll értesülni a lakóhelyén és az annak közvetlen környezetében végbemenő történésekről, és ezt senki nem vitathatja el tőle, áll többek között a Képviselő-testületi Ügyek Szolgálatának szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóértesítésében.

Az értekezleten részt vett Kern Imre, Szabadka alpolgármestere is, aki az elmúlt hónapokban a képviselő-testület elnökével együtt több alkalommal is egyeztetett a NIS Rt. vezetőségével annak érdekében, hogy tájékoztassák a polgárokat a településeiken végzett munkálatokról, azok céljáról, körülményeiről és kimeneteléről.

A dr. Pásztor Bálinttal és Kern Imrével megbeszéltek alapján a NIS Rt. képviselői eleget tettek a meghívásnak, és az érintett helyi közösségek képviselőivel tartott találkozón ismertették a munkálatok fajtáját, terjedelmét, ütemét, és válaszoltak a feltett kérdésekre.

A megbeszélésen elhangzott, hogy napjainkban, amikor az energiaválság hazánkban és más országokban is egyre kifejezettebb, az egész társadalom érdekét szolgálná, hogy a térségben megteremtsék a gázkutatás és a gáz kereskedelmi kitermelésének feltételeit.

A kutatás folytatása és az erőforrások bázisának növelése céljából a NIS Rt. további kutatásokat és vizsgálatokat fog végezni a palicsi lelőhelyen található négy kutatófúrásban (1 furat), illetve a kutatási területen (3 furat). A munkálatok kivitelezése az illetékes Tartományi Energiaügyi, Építésügyi és Közlekedési Titkárság által kiadott összes szükséges engedély alapján történik. A tervek szerint ebben a kutatási szakaszban az első eredményeket e négy kút gázintervallumának vizsgálata adja majd, rövid távon (furatonként 10–15 nap), a geológiai kutatásokkal kapcsolatos és az olaj- és gázkutatás geológiai környezetvédelmi jogszabályi kereteinek betartása mellett. A munkálatok január második felében kezdődnek el, áll a közleményben.

A sajtóértesítés szerint a NIS Rt. társadalmilag felelős vállalatként sok éves jó együttműködést ápol az önkormányzatokkal, és évek óta támogat projekteket az oktató-nevelő tevékenység terén.

„Ezt a hagyományt folytatva finanszírozza a palicsi és a hajdújárási játszóterek építését, amit további projektek követnek majd, melyekre a vállalat szintén jelentős forrást különít el, a városi képviselő-testület elnökével és az alpolgármesterrel megbeszéltek alapján” – áll a Képviselő-testületi Ügyek Szolgálatának tájékoztatásában.