2022. január 23., vasárnap

Okos Doboz vajdasági feladatokkal

Jerasz Anikó: Az online platform tartalma felkelti és ébren tartja a tanulók érdeklődését, nagyban segítik a pedagógusokat abban, hogy érdekes, innovatív órát tartsanak diákjaik számára

Külhoni régiókat bemutató feladatokkal bővült az Okos Doboz digitális oktatási portál – jelentette be Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a héten Dombóváron. A sajtótájékoztatón Szűcs Dóra, az Okos Doboz Kft. ügyvezető igazgatója fontos adatokkal szolgált: az oktatási portál tartalmát, amely 2016 óta érhető el ingyen a magyar közoktatás számára, kezdettől fogva használják a külhoni régiókban. A 2019/2020-as tanévben nőtt a határon túli felhasználók száma: az összesen megoldott 21 millió feladat 20 százalékát külhoni magyar diákok oldották meg – tette hozzá.

Mi tulajdonképpen az Okos Doboz?  – kérdeztük Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét, aki szintén reszt vett, felszólalt a dombóvári sajtótájékoztatón.

Fotó: Nemzetpolitikai Államtitkárság

– Az Okos Doboz egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, melynek célja ingyenes tanulási lehetőséget nyújtani a gyerekek számára, amelyen keresztül játékos módon sajátíthatják el és gyakorolhatják az általános iskolás és középiskolás tananyagot. Az Okos Doboz jelenleg Magyarország egyik legismertebb, ingyenesen elérhető, digitális oktatási tartalma. Az Okos Doboz elsődleges célközönsége a 6–14 éves korosztály, azonban a tanórai oktatásban is integrálható tartalom felhasználójaként a pedagógusok is a célközönséghez tartoznak. A kisebb gyerekeknél pedig a szülők is aktív felhasználói a tartalmaknak.

Most külhoni, tehát vajdasági tartalmakkal, feladatsorokkal is bővült ez a portál. Mi minden vált elérhetővé a vajdasági és a Kárpát-medencei felhasználók – diákok, pedagógusok, szülők – számára?

– Az Okos Doboz tartalmi bővítésére került sor a Kárpát-medencei magyar kulturális értékek feldolgozásával, annak érdekében, hogy az oldal tartalmai között helyet kapjanak azok a kulturális értékek, amelyek digitális feldolgozása korábban nem történt meg a közoktatás számára. A bővítés célja az országhatárokon túli Okos Doboz felhasználóknak – diákoknak, tanároknak és szülőknek – elérhető szolgáltatások kifejlesztése, annak érdekében, hogy valamennyi funkció elérhető legyen számukra, illetve, hogy a határon túl dolgozó pedagógusok megfelelő módszertani támogatást kapjanak az oldal használatában.

Nagyon nagy hálával és köszönettel tartozunk a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, hogy lehetővé tették a vajdasági magyar általános iskolások és az őket tanító pedagógusok, mint jövőbeni felhasználók számára, az Okos Doboz – Játék a tanulás! online platform ingyenes használatát, mely most már vajdasági feladatsorokkal, tartalmakkal is  ki lett bővítve.

Az Okos Doboz program tartalmi bővítésével és a vajdasági felhasználók számára elérhető szolgáltatások kifejlesztésével egy olyan portál jött létre, amely vajdasági kulturális ismeretekkel, történelmi emlékhelyek bemutatásával, a népi gyermekjátékok, a népviselet megismertetésével, régi mesterségek, a vajdasági művésztelepek és a vajdasági építészeti örökség bemutatásával járult hozzá nemzeti tudástárunk gazdagításához. 

Jerasz Anikó

Örömmel és nagy lelkesedéssel működött együtt az anyaországi fejlesztő csapattal a vajdasági csapat, amelynek 7 tanár volt a tagja: Baráth Gábor Gergely, Berényi Emőke, Ferenci Tünde, Kisimre Szerda Anna, Krizsán Ildikó, Kucor Tamara és Szabó Kecsenovics Dóra. Van közöttük osztálytanító, földrajz, történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művészettörténész, akik 20+1 témakörben összesen 126 játékos feladatot dolgoztak ki. A program működésének megismerése után a csapattagok mindent és mindenkit megmozgattak azért, hogy a feladatsorok megszülessenek, egyedi megoldásokat beletéve a kivitelezésbe.

Ez óriási, nagy kreativitást, szakmai jártasságot igénylő munka volt. Végső soron a diákok érdekében történt mindez?

A tanáraink a játékok típusait önállóan találták ki, melyhez jogtiszta, sokszor kutatást igénylő grafikát is kellett keresniük. Tehát elmondható, hogy a 7 bevont tanár nemcsak a szakmai részét dolgozta ki a feladatoknak, hanem ötletgazdája volt mind a technikai megvalósításnak, és együttműködő partner a grafikai megoldásokban.

A játékok között van képregény, rejtvény, összekötős feladatok, párkeresők stb. A témakörök, címek közül csak néhány: Csatangolás a Ferenc-csatornán, Az aracsi pusztatemplom, A zentai csata, Szabad királyi városok, Új művészet – új megoldások.

Nagyon nagy hálával tartozunk a vajdasági fejlesztő csapatnak az elvégzett munkáért. A szakmaiságért, a lelkesedésért, a kreativitásért, ami végig kísérte munkájukat.

Mindannyian megtapasztalhattuk az elmúlt időszakban, hogy mekkora jelentőséggel bír egy-egy ilyen online platform, azon túlmenően, hogy felkelti és ébren tartja a tanulók érdeklődését, nagyban segíti a pedagógusokat abban, hogy érdekes, innovatív órát tartsanak diákjaik számára – szögezte le Jerasz Anikó.