2022. január 29., szombat

A toleranciáról kollégistáknak

Az Európa Kollégium lakói a hét elején részt vettek Palusek Erik szociológus és dr. Lendák-Kabók Karolina genderkutató, egyetemi docens előadásain, amelyeket a Tolerancia projekt keretében tartottak meg. Palusek Erik Kapcsolati hálók és határok a vajdasági magyarok életében címmel mutatta be azon kutatásainak eredményeit, amelyek doktori disszertációjának egy részét képezik. A vizsgálatainak a középpontjában a vajdasági magyarok kapcsolati hálója állt.

A kollégistáknak arról is mesélt, hogy a vajdasági és a vajdaságból elszármazott, de Magyarországon élő magyarok mindennapjait hogyan befolyásolják az országhatárok és a nyelvi határok. Dr. Lendák-Kabók Karolina Vajdasági vegyes házasságok: az iskolai oktatás nyelve mint identitásalakító tényező című kutatásának adatait ismertette a kollégistáknak, továbbá kitért a vegyes házasságok előnyeire és hátrányaira is. Felméréseit olyan, a múlt évszázad kilencvenes éveiben felnövő személyek körében végezte, akik vegyes házasságból származnak. Többek között azt vizsgálta, hogy a szülők milyen kritériumok alapján választották ki az oktatás nyelvét, és hogy ezen döntésüket hogyan élték meg. 

Az Európa Kollégiumban megszervezett előadások az egészségügyi előírásokkal összhangban valósultak meg.