2022. január 29., szombat

Az emberközpontú társadalomért

Inklúzív koncertet tartottak az Egységben

Kedden este az Egység Művelődési Állomáson megtartották a Koncert Újvidéken elnevezésű rendezvényt, amelyet a Hit, szeretet, remény civil polgári egyesület szervezett.

A jelenlevők az ISON nemzeti inklúzív kórus fellépését élvezhették, ebben a dalkarban mozgássérült gyermekek énekelnek és zenélnek. Fellépéseik nagymértékben hozzájárulnak a mozgássérültek társadalmi integrációjához. A koncerten többek között jelen volt Dalibor Rožić, a városi tanács kulturális ügyekkel megbízott tagja és Ognjen Cvjetićanin, a városi tanács sport- és ifjúsági ügyekkel megbízott tagja is.

– Ez a koncert jó bizonyíték arra, hogy környezetünk támogatja a sokszínűséget. A sokszínűség az inklúzió lényege, hiszen ha esélyt adunk a mozgássérült személyeknek a kibontakozásra, akkor nagy mértékben hozzájárulhatnak társadalmunk egészének a fejlődéséhez. Nincs szükségük semmiféle különleges támogatásra, csupán el kell fogadni őket és egyenrangú emberként, kollégaként kell viselkednünk velük. A Hit, szeretet, remény polgári egyesület tevékenységei minden elismerést megérdemelnek, az újvidéki önkormányzat örömmel támogatja az akcióit. Tevékenységeik nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi előítéletek megszüntetéséhez, akcióiknak köszönhetően ráébredünk arra, hogy mekkora potenciál rejlik a mozgássérült gyermekekben és az idősebbekben is. Közös célunk, hogy olyan társadalmat alakítsunk ki, amelynek középpontjában az ember áll, amelyben garantáltak az emberi jogok, és minden személy kibontakozhat – mondta Rožić.

Az ISON kórus fellépései segítik a mozgássérültek társadalmi inklúzióját
Az ISON kórus fellépései segítik a mozgássérültek társadalmi inklúzióját

A szervezők elmondták, hogy a Lazarus projektnek és a Koncert Újvidéken rendezvénynek az a célja, hogy rámutasson az inklúzió jelentőségére és a mozgássérültek társadalmi integrációjának a fontosságára. Bátorítani kell minden mozgássérültet arra, hogy minél többet elérjen karrierje során, és arra kell törekedni, hogy polgártársaink egyenrangúan viselkedjenek velük a hétköznapok során.
Az Egységben lezajlott koncertet a köztársasági művelődési minisztérium, a tartományi művelődési titkárság és a városi művelődési hivatal is támogatta.