2022. január 29., szombat

Tolerancia projekt

Az újvidéki Európa Kollégium lakói a hét elején részt vettek Palusek Erik szociológus és dr. Lendák-Kabók Karolina genderkutató, egyetemi docens előadásaikon, amelyeket a Tolerancia projekt keretében tartották meg.

Palusek Erik Kapcsolati hálók és határok a vajdasági magyarok életében címmel mutatta be a doktori disszertációjának egy részét képező kutatását. A vizsgálatainak középpontjában a vajdasági magyarok kapcsolati hálója állt. A kollégistáknak arról is  mesélt, hogy a vajdasági és a vajdaságból elszármazott, de Magyarországon élő magyarok mindennapjait hogyan befolyásolják az országhatárok és a nyelvi határok.

Dr. Lendák-Kabók Karolina Vajdasági vegyes házasságok: az iskolai oktatás nyelve mint identitásalakító tényező című kutatását mutatta be a kollégistáknak, amelyben kitért a a vegyesházasságok előnyeire és hátrányaira is. A felmérését olyan, a kilencvenes években felnövő személyek körében végezte, akik vegyes házasságból származnak. Többek között azt vizsgálta, hogy a szüleik mi alapján választották ki az oktatásuk nyelvét, és ők ezt hogyan élték meg.

Az előadások az egészségügyi előírásokkal összhangban valósultak meg.