2022. január 23., vasárnap

A nyomtatott és írott betűk országa

Új kiadvánnyal bővült az MNT beiskolázási csomagja

A Magyar Nemzeti Tanács 2011-ben indította el Vackor programját. Ennek egyik sarkalatos része a beiskolázási csomag, amelyet az MNT évről évre igyekszik új elemekkel bővíteni, mindjobban kielégíteni az osztálytanítók által megfogalmazott igényeket, és a lehető leghatékonyabban segíteni a kis elsősöket abban, hogy zökkenőmentesen kezdhessék meg a tanulmányaikat. A beiskolázási csomagot Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően tudják évről évre biztosítani. Idén ez a csomag új elemmel bővült, a Betűtanoda című kétrészes gyakorlófüzettel, amely az íráskészség fejlesztését segíti elő. Az új kiadvány kapcsán Jerasz Anikóval, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökével beszélgettünk.

Jerasz Anikó
Jerasz Anikó

– Nagy hálával és köszönettel tartozunk Vukelity Csilla csantavéri osztálytanítónak, aki kellően motiváltnak érezte magát abban, hogy elkészítse ezeket a gyakorló írásfüzeteket. Mindannyian tudjuk, hogy az írás elsajátítása sok gyakorlást igényel, Vukelity Csilla pedig a tapasztalata és a sokéves gyakorlata révén olyan feladatsort állított össze, amely használható az oktatási minisztérium által elfogadott és érvényben levő tankönyv, valamint munkafüzet mellett. Sőt a használata ajánlatos is, hiszen a Betűtanoda szépen, érthetően vezeti a tanulókat abban, hogy önállóan is le tudják írni a nyomtatott kis- és nagybetűket, össze tudják kapcsolni az írott betűket. A feladatokat nem mellékesen szép, színes, kedves illusztrációk kísérik mindkét részben, a különböző betűkkel kezdődő szavak ugyanolyan kezdőbetűjű élőlényekkel vagy tárgyakkal társulnak, hogy a gyermekek könnyebben megjegyezzék a betűket. Ugyanakkor ez a kiadvány megkönnyíti a tanítók munkáját is, hiszen nem szükséges a gyerekeknek a gyakorláshoz különböző foglalkoztatófüzetekből lapokat fénymásolniuk, amelyekre a tankönyv és munkafüzet használata mellett szükség mutatkozik. Fontos, hogy a Betűtanoda módszertani szempontból figyelembe veszi az előírásokat, illetve összeegyeztethető a jelenleg érvényben levő, az oktatási minisztérium által meghatározott tanmenettel, tankönyvvel és munkafüzettel. Nagy öröm a számunkra, hogy egyre több pozitív visszajelzést kapunk az első osztályos tanítóktól, hogy milyen hasznos és mekkora segítséget nyújt ez a gyakorlófüzet. Ami még kiderült, és aminek külön örülünk, hogy a sajátos, speciális nevelési igényű osztályokban, iskolákban is nagy hasznát veszik az ott dolgozó pedagógusok. A pozitív visszajelzésekből kiindulva az MNT tervei közt szerepel, hogy az elkövetkező időszakban is biztosítsa a Betűtanodát a beiskolázási csomag állandó elemeként, és megkapják azok, akik jövőre lesznek elsősök, valamint az osztálytanítóik – mondta Jerasz Anikó.

A nyomtatott betűkhöz külön füzet készült
A nyomtatott betűkhöz külön füzet készült

A Betűtanoda kifejezetten az első osztályosokat célozza meg, sok szülő azonban attól tart, hogy a gyereke lemaradással kezdi meg az iskolát, vagy azt szeretné, ha úgymond előnnyel indulna meg, ezért már óvodáskorban írásra buzdítja. Erről is megkérdeztük Jerasz Anikót.

– Ezt a témakört több oldalról is körbejártuk, megfelelő képzettségű szakemberekkel. Az óvodák, az iskoláskor előtti intézmények, csoportok programjaiban nincs előirányozva, hogy az óvodai pedagógusok írni tanítsák a gyerekeket. Leginkább az lenne tanácsos, és arra kaptunk legtöbb esetben megerősítést, hogy a betűk írásának megtanítása az iskolákra vonatkozzon. Ennek oka főleg az, hogy a gyermekben ne rögződjön egy esetleges szabálytalan, helytelen betűvezetés, mert ezt utána nehéz az iskolában kijavítani, nehéz a berögződött szokásokon változtatni, arra ösztönözni a tanulót, hogy hirtelen váltson át arról, amit például a szülőtől vagy óvópedagógustól látott. Úgy az érvényben levő tankönyv és munkafüzet, mint ez a gyakorlófüzet, a Betűtanoda is, a pontos és helyes vonalvezetésre ösztönöz, hogy honnan és merre kell húzni a ceruzát. Nagyon fontos, hogy a tanulók aszerint tanuljanak meg írni, ahogyan azt a tanterv előírja. Nekünk legalábbis az a meglátásunk, hogy a betűtanulás, az íráskészség elsajátítása, gyakorlása az iskolában történjen meg. Az iskoláskor előtti intézmények esetében pedig az fontos, hogy ehhez megadják az alapokat, ott történik az egyenes vonalak, görbe vonalak, ívek rajzolásának a gyakorlása, amelyekből az iskolákban továbbfejlesztve betűk és számok lesznek.

Kedvvel vegyék kézbe az elsősök

A szerző Vukelity Csilla csantavéri tanítónő, aki a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon végezte el az alapképzést 2013-ban. Ezt követően beiratkozott a tanítói mesterszakra, s ezzel párhuzamosan kezdte el a tanítást a Hunyadi János Általános Iskolában Csantavéren.

Vukelity Csilla
Vukelity Csilla

– Az ötlet onnan származott, hogy az első osztályban elég nehéz átfogó könyv hiányában írást tanítani. Úgy gondoltam, létezhet könnyebb megoldás is az írástanításra, mint az a módszer, ahogy eddig tanítottam. Én annak a híve vagyok, hogy a pedagógusnak mindig találékonynak kell lennie, főleg mostanában, amikor ilyen interaktív világban élünk. Kutatnunk kell az új módszereket, az új lehetőségeket és az új eszközöket, amelyek megkönnyítik a tanárok, a gyerekek és persze a szülők mindennapjait is. Ennek apropóján jutottam arra az elhatározásra, hogy ki kell találni valami egyszerű, mégis célravezető utat. Így született meg a Betűtanoda elképzelése. Először csak saját célra szerettem volna felhasználni, viszont a pedagógus munkatársak támogatásával még motiváltabb és lelkesebb lettem, ugyanis ráébredtem, hogy erre valóban nagy igény lehet. Decemberben kezdtem el foglalkozni vele, majd január végén kerestem fel Petkovics Mártát, a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagját, aki irányt mutatott, biztatva, hogy ezzel a gyakorlófüzettel meg kell keresnünk az MNT-t, illetve el kell juttatni minden elsőshöz. Az ő javaslatára volt bátorságom elküldeni a Betűtanoda elsődleges formáját Hajnal Jenő elnök úrnak. Az MNT továbbította recenzióra Agárdi Hajnalka tanítónőnek, aki sokat segített, nagyban hozzájárult a végleges formához. Lelkiismeretes és áldozatos munkájáért nagyon sokat köszönhetek neki. Szeretem, ha a cím kicsit játékos, talán amolyan mesebeli, mégis utal a „főszereplőkre”, amelyek ebben az esetben a betűk. A borítót is én terveztem, a színek itt is megjelennek, ezáltal is érdekesebb a gyermekek számára, így talán nagyobb kedvvel forgatják. A Betűtanoda természetesen a tantervvel összhangban készült, valamint a most használatos tankönyvet és munkafüzetet is figyelembe vettem. A füzetben bőven vannak feladatok a gyakorlásra és ismétlésre is, illetve van hely a tollbamondásnak is. Igyekeztem érdekes, színes és hívó képekkel díszíteni, amelyek megragadják a gyerekek figyelmét és fantáziáját, ezzel is inspirálva őket a tanulásra. Munkám gyümölcse akkor tudatosult bennem, amikor szeptemberben az elsősök kezében megláttam az általam írt gyakorlófüzetet. Legelőször hihetetlennek tűnt, viszont nagyon jó érzésekkel töltött el az elismerés.

Mind a két füzet – a nyomtatott és az írott betűk gyakorlására szolgáló is – nagyon letisztult, a diákok egyszerűen tájékozódhatnak, a szokásosnál nagyobbak a képek, a betűk pedig könnyen áttekinthetők. A fokozatosság elve is fontos szempont volt Vukelity Csilla számára, ugyanis lépcsőzetesen épülnek egymásra a nehézségi fokot tekintve a feladatok.

A ceruzás könyvet vegyük elő!

Hudák Edit a csókai Jovan Popović Általános Iskola tanítónője immár 27 éve. Nagyon szívesen használja Vukelity Csilla gyakorló írásfüzetét, és úgy érzi, rendkívül jól jött ez az újdonság az elsősök számára. Kiemelte, hogy a füzet meglehetősen hasznos a vonalvezetés megtanítása szempontjából, ugyanis arra lett figyelmes, hogy általában a mai generáció lentről, illetve visszafelé írja a számokat, betűket. Tetszik neki, hogy fokozatosan és lépcsőzetesen haladnak egyre nehezebb és gondolkodtatóbb feladatok felé. Ezenkívül elmondta, hogy szerinte igen sokrétű, és jó a megfigyelőképesség fejlesztésére is. Egyszerű és érthető feladatok vannak benne.

Hudák Edit
Hudák Edit

– Nagyon örülünk, hogy megjelent a Betűtanoda. Sok-sok szempontból megkönnyíti a munkánkat. Szép, színes, úgy hívjuk, hogy ceruzás könyv, mert ceruzák vannak a borítóján. Ami a legnagyobb problémát okozza számunkra, az az írott betűk kötése, illetve hogy vonalon belül maradjunk. Az olvasás mindennek az alapja, akár a matematikának, illetve akármilyen más tantárgynak.

A szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola tanítónője, Némedi Retek Zsuzsanna is kifejezte tetszését az írásfüzettel kapcsolatban.

Némedi Retek Zsuzsanna
Némedi Retek Zsuzsanna

– A nyugati országokban a statisztika azt mutatja, hogy nagyon sokan elhagyják a kézzel írást, és a digitalizálódás korában csak a gépelést tanítják a gyerekeknek. Mit is veszítenek a gyerekek a kézírás elhagyásával? Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tanuljuk a kézzel írást, amely segítséget nyújt a gyermek kognitív fejlődésében. Ezzel ellentétben, ha a számítógép billentyűzetét használjuk írásra, nem jön létre kapcsolat a betű formája és a hozzá kapcsolódó mozdulatok között. A gyermek esetében a kézmozgástanulás nagyon fontos, erre alkalmas Csillának a gyakorló írásfüzete. Azért tetszik ez a füzet, mert kiváló a felépítése. Követi a tantervet, és nagyban megkönnyíti a tanítói munkát, például új anyag feldolgozásánál, valamint az otthoni gyakorlásban is. Az első füzet a kis- és nagybetűket mutatja be, és bal oldalon a gyermek követheti a betűírás irányait. Fontos, hogy megismerje a vonalvezetést is, amit Csilla nagyon szépen felvázolt és meg is számozott. Az is jó, hogy a feladatok többszintűek, tehát a haladó olvasók is találnak izgalmas feladatokat. A gyerekek nagy élvezettel dolgoznak belőle, ugyanis színes és látványos, az esztétikai kivitelezés is bravúros.

Bálizs Magdolna, az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője lapunknak elmondta, hogy a Betűtanodát többnyire gyakorlásra használják.

Bálizs Magdolna
Bálizs Magdolna


– Mivel az osztály 90 százaléka napközis, a tanítási órák befejeztével jut leginkább idő forgatni ezt a színes és nagyon hasznos kis füzetet. A gyermekeknek olyan önálló foglalatosságot és szórakoztatást nyújt, ami igazán le tudja kötni a figyelmüket. Természetesen az órák alkalmával is használjuk, ha jut
rá idő. Kiváló pótlószerepet tölt be mindannyiunk számára. Vukelity Csilla gyakorlófüzete követi a tanmenetet, így könnyedén és hatékonyan tudunk haladni a célunk felé. A betűket átrajzolgatjuk színessel, próbáljuk megoldani a feladatokat. A gyermekeken tényleg azt látom, hogy tetszik
nekik, és örömmel használják. Azt tudom mondani, hogy végtelenül pozitívak a tapasztalatok.