2023. szeptember 25., hétfő

Százmillió dinár IPA-projektumok támogatására

A legtöbb pénz a városoknak és a községeknek jutott

Igor Mirović tartományi kormányfő tegnap 96 támogatási szerződést nyújtott át 100 millió dinár értékben IPA-projektumok társfinanszírozására, amelyet az Európai Uniós Alapokon keresztül folyósítanak. A Tartományi Pénzügyi Titkárság biztosította pénzeszközökben elsősorban a helyi önkormányzatok, valamint az oktatási és szociális intézetek, a regionális fejlesztési ügynökségek, a közvállalatok, a civil szervezetek, valamint a többségi részesedéssel rendelkező intézmények és cégek részesülhettek.

A legtöbb pénzt a városok és a községek kapták. Többek között Szabadka, Zenta és Magyarkanizsa is támogatásban részesült a közösségük fejlesztése érdekében. A Vajdasági Erdői Közvállalat szintén sikeresen pályázott.

– 2016 és 2021 között az IPA-pályázatok keretében 618 millió dinárt különítettünk el 447 projektum megvalósítására. Az EU új, hétéves költségvetési időszakában sokkal jobb eredményekre számíthatunk, ha figyelembe vesszük a projektumok jelentőségét és számát. 2012 és 2015 között még csupán 138 szerződést kötöttek 315 millió dinár értékben – mutatott rá Igor Mirović.

Szabadka, Zenta és Magyarkanizsa is támogatásban részesült. A képen többek között Kern Imre, Fejsztámer Róbert és Kókai Roland látható (Fotó: Dávid Csilla)

Bejelentette, hogy a következő évben a tartomány költségvetése 89 milliárd dinár lesz, ezért kétszer több pénzt irányoznak elő olyan projektumokra, amelyeket a tartományi pénzügyi titkárságon keresztül valósítanak meg.

Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere elmondta, a község önkormányzata 3 IPA-pályázatot is beadott az elmúlt időszakban.

– Ezeknek a pályázatoknak köztudottan az önrészét magának a pályázónak szükséges biztosítania a projektum 15 százaléknyi értékében, és ennek a 15 százalékos önrésznek a részfinanszírozását szavatolta most a Tartományi Pénzügyi Titkárság.

– A három projektumra összesen 4 millió dinárt kaptunk, ez volt a maximális összeg, amennyit kaphattunk – folytatta a polgármester. Két pályázatunkra 1-1 millió dinárt kaptunk, és volt egy nagyobb pályázat, amire 2 millió dinárt. Egyébként ez a három pályázat egyrészt a horgosi kerékpárút kiépítésére, másrészt Magyarkanizsán a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézménynek az informatikai felszerelésére és  infrastrukturális felújításra szolgál. A harmadik projektum célja pedig a szociális szférában működő Szociális Védelmi Szolgáltató Központnak a fejlesztése és a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacra jutásának a támogatása – nyilatkozta lapunknak Fejsztámer Róbert.

A városok és községek mellett a Vajdaság Erdői Közvállat is támogatásban részesült.

Kókai Roland, a közvállalat igazgatója elmondta a Magyar Szónak, hogy jelenleg két projektumuk van folyamatban az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, amelyre 2019 szeptemberében pályáztak, és 2022 március 31-én ér véget.

Az egyik a SafeForest elnevezésű projektum. A Duna árterületén ugyanis gyakran történnek árvizek, és az erdészet szempontjából fontos előrelátni, hogy a Duna hogyan viselkedik bizonyos helyzetekben. Magyarországon több mint 2000 hektáron, a péterváradi természetvédelmi övezetben pedig 1500 hektáron a talajnak a digitális szkennelését végezték el a határon átnyúló együttműködés keretében. Intenzíven mértük a Dunának az emelkedését, és ez alapján egy olyan modell készült el, amely megmutatja, hogy ha bizonyos magasságig emelkedik a Duna vízszintje, akkor hol önt ki. Ez azért nagyon fontos, mert ezektől a körülményektől függnek az erdőgazdálkodási munkák.

– A másik a Bird PROTECT elnevezésű projektum, amelynek célja a vadon élő madaraknak és élőhelyeiknek a védelme – folytatta az igazgató. Jelenleg vizsgálják a vándorló vízimadarak szövetmintáját. A magyar és a szerb oldalon egyaránt 10 000-10 000 mintát kell felvennünk, ezzel a vírushozó képességeket állapítják meg. A két projektumra összesen 4 millió dinár támogatást kaptunk az önrész társfinanszírozására. Tehát a Vajdaság Erdői Közvállalatnak nem kell külön önrészt biztosítania – részletezte Kókai Roland.