2022. augusztus 9., kedd

Itt vagyunk!

Muzslyán tartották meg a magyar szórvány napjának központi ünnepségét

A bánáti Muzslya adott tegnap otthont a magyar szórvány napja vajdasági központi ünnepségének, melyet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen, hatodik alkalommal szervezett meg.

A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület színháztermében Muzslya, Pancsova, Székelykeve, Szilágyi, Kúla, Nagykikinda, Szávaszentdemeter és Törökbecse népdalkörei, táncegyüttesei, hangszeres, énekes együttesei, szólistái és szavalói mutatkoztak be. A rendezvény vendégei között volt Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Kovács Elvira, a Szerbiai Képviselőház és a VMSZ alelnöke, Saša Santovac, Nagybecskerek alpolgármestere, valamint számos köztársasági, tartományi és önkormányzati tisztségviselő.

Kecskés István felvétele
Kecskés István felvétele

A rendezvény kezdetén az egybegyűltek, a muzslyai 4-es számú Szent Imre Herceg cserkészcsapattal együtt elénekelték a magyar Himnuszt, majd az egybegyűlteket Sztojkó József, a VMSZ nagybecskereki Városi Szervezetének elnöke, a nagybecskereki Városi Tanács tagja üdvözölte.

– A népességfogyás a szórványban mutatkozik meg legjobban. Éppen ezért nagyon fontos a szórványközösségek számára a hagyományápolás, a kultúra, az anyanyelv ápolása, a hagyományok átadása és az utánpótlás nevelése, a magyar identitás megőrzése. Vajdaságban is vannak vidékek, települések, amelyek a magyarság szempontjából már szórványvidéknek számítanak, ám néprajz tekintetében kiemelkedő régiók ezek, ahol a magyar közösség sokat tesz hagyományai, kultúrája és anyanyelve megtartásának érdekében – mondta Sztojkó József.

Kecskés István felvétele
Kecskés István felvétele

Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a magyar szórvány napján azt ünnepeljük, hogy a teljességet megélve, a Jóisten akaratából összejőve, kimondjuk, kimondhatjuk: itt vagyunk!

– Ekként, egymásra támaszkodva, egymást el nem eresztve, egymást bizalmunkba fogadva, a mindennapokat szolgálattal megszentelve van és lesz egyedül helyünk a világban! Ekként nem is szórvány- és szigetmagyarságról beszélünk. Hanem összefonódásokról, együttes építkezésről, néha iszonytató erőt kérő és sokunkat megpróbáló időszakokról, igen! Arról a szép és küldetéses lehetőségről, amelyet egy mondatba sűrítve így fogalmazhatunk meg: Építs, hisz építhetsz! – mondta Sutus Áron.

Megmaradásunkra, a szórványmagyarság megmaradásáért tett szolgálatra és a rendezvény részvevőire Kalapis Sztoján plébános adott áldást.
A közönség megtekinthette a Muzslyai Amatőr Képzőművész Klubnak, a vajdasági magyar képzőművészet napja tiszteletére készült alkalmi tárlatát.

Az ünnepi műsor szervezésében közreműködött Muzslya Helyi Közössége, a Petőfi Sándor MME és a Klaszter Fókusz Családi Gazdálkodók Egyesülete.

Erre az alkalomra elkészült négy közép-bánáti, magyar lakta település első közös „szórványlapja", a Kisoroszi Hírmondó, a Csernyei Újság, a Tordai Újság és a Muzslyai Újság, szerkesztőségeinek az együttműködésével.