2022. augusztus 14., vasárnap

A szakmát hivatássá emelők

Kiosztották az Év pedagógusai díjakat Magyarkanizsán

A sokéves hagyományt most, a vírus idején is megtartották Magyarkanizsán, ahol pénteken az idei év legjobb pedagógusait díjazták. A munkaközösségek maguk közül jelölik azokat, akik szerintük érdemesült a díjra minden évben. Az ünnep fényét semmi sem csorbította, ugyanis színvonalas műsort követően vehették át díjaikat az érdemesültek. A pedagógus egyesület immáron húsz éve működik töretlenül és érdekvédelmi szerepe mellett ez is az egyik tevékenységük közé tartozik, hogy évente megjutalmazzák pályatársaikat. Vajda Attila, az egyesület elnöke ünnepi beszédében elmondta, hogy fontosnak tartották kiemelt megbecsülést és tiszteletet érdemlő pedagógusaiknak az oklevelek és jutalmakat átadását.

– Díjazottaink valószínűleg eddig is kötelezőnek érezték, hogy többet tegyenek, mint a megszokott és valószínűleg arra is törekedtek, hogy oktató-nevelő tevékenységükben legyen olyan többlet, amely a szakmát hivatássá emeli. Az Év pedagógusainak megjutalmazása mellett az elnökség döntött arról is, hogy köszönőlevéllel ismerje el a tévében felvételt készítő tanárok munkáját – mondta Vajda Attila, aki azt is hangsúlyozta, hogy bár az elmúlt két év komoly kihívás elé állította a pedagógusokat is, de ők mindig megtalálták a módot, amellyel a diákjaik oktatását és nevelését megvalósíthatták. 

– A jó tanügyi dolgozó optimista és részben idealista is, mert hiszi, hogy szebbé tudja tenni világunkat, és az majd megváltozik és jobbá lesz.

A magyarkanizsai polgármester, Fejsztámer Róbert is üdvözölte a jelenlevőket és köszönetet mondott a tanügyi dolgozóknak a munkájukért, és kitartásra biztatta őket, és gratulált az idei legjobbaknak. Ők pedig: Bite Zsinka Angéla, óvónő, aki 14 éve dolgozik a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben, a martonosi Szivárvány óvodában. A Zeneiskola munkaközössége Atyimcsev Judit zongoratanárnőt tüntette ki. Bús Remete Zsuzsanna tanítónő a magyarkanizsai Zmaj iskola osztálytanítójaként kapta meg a díjat. Tilinkó Judit, kispiaci tanítónő is átvehette az elismerést. Az oromhegyesi-oromi iskola munkaközössége Bicskei Angélát látta idén a legkiemelkedőbbnek. A Beszédes József Műszaki és Mezőgazdasági Középiskola idei díjazottja pedig Sass Mónika lett.

A község legjobb pedagógusai az intézmények vezetőivel vonultak a színpadra, ahol méltóképpen ünnepelve  érezhették magukat, amit mindannyian odaadó munkájukkal és szakmai rátermettségükkel érdemeltek ki.