2022. január 23., vasárnap

Történhetnek-e változások az iskolai hittanoktatásban?

A szerb pravoszláv egyházfő szerint ismét iskolai tantárgyként kellene, hogy szerepeljen a hittan – A nagybecskereki megyéspüspök szerint rendezni kellene a hittantanárok munkaviszonyát, és tanítási normáját

Porfirije pátriárka, a Szerb Pravoszláv Egyház vezetője szerint ismét iskolai tantárgyként kellene, hogy szerepeljen a hittan a szerbiai oktatási rendszerben. Ismertette, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint ezt oktatási programként kezelik. A pátriárka szerint a hittantanároknak állandó szerződést kellene kapniuk az intézményekben.

Elmondta, hogy a téma kapcsán egyetértés van a szerbiai egyházak és vallási felekezetek között. Arra is rámutatott, hogy meg kellene szüntetni a hittanórák megtartásához kötött létszámhatárokat az iskolákban. 

Mint mondta, Szerbiában jelenleg 450.000 diák tanul hittant, őket összesen kétezer hittantanár oktatja, közülük 1600 pravoszláv, 250 iszlám vallású, 130 pedig katolikus. 

Szerinte a hittanoktatás jelenlegi rendszere nem fenntartható. Felhívta a figyelmet a létszámhatár miatti problémákra, és arra is, hogy a hittan még csak nem is választott tantárgyként szerepel a programban, és sokszor háttérbe szorul az oktatási tervben.

Elmondása szerint a hittannak nagy szerepe lehet abban, hogy a fiatalok tudást szerezzenek a többi között emberi értékeinkről, jogainkról, a szabadságról, és mások tiszteletéről.

Német László nagybecskereki megyéspüspök, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke az iskolai hittanoktatás szerbiai bevezetésének 20 éves évfordulója alkalmából rendezett belgrádi konferencián elmondta, hogy végre rendezni kellene a hittanoktatást immár 20 éve tevékenyen vállaló hittantanárok állandó munkaviszonyát, és tanítási normáját. A tanácskozáson úgy fogalmazott, hogy a diáklétszám csökkenése miatt a hittant az iskolákban egy olyan tantárgyá alacsonyítottak, amelyet csak tolerálnak, de nem támogatnak.

Branko Ružić oktatási miniszter elmondta, hogy tárcája megvizsgálja a téma kapcsán megfogalmazott javaslatokat, nyitott a párbeszédre, és az egyházakkal való együttműködésre az ügyben – adta hírül a Fonet.