2022. augusztus 14., vasárnap

Kátyúzás helyett útfelújítás

Ada községben a magántőke bevonásával újítanák fel az elhasználódott úthálózatot

A köz- és a magánszféra partnerségében tervezi jövőre felújítani Ada község önkormányzata az elhasználódott községi úthálózatot főként Moholon, illetve kisebb részben Adán, valamint a két településen több parkolót építenének, és befejeznék az adai kerülőút hiányzó szakaszát is.

Az adai képviselő-testület legutóbbi ülésén fogadott el határozatot a köz- és a magánszféra partnerségében tervezett, az úthálózat felújítására vonatkozó projektum kidolgozásának elindításáról.

Továbbá megalakította a projektumjavaslatot kidolgozó szakértői csoportot Bilicki Zoltán adai polgármester vezetésével. A polgármester elmondta, hogy a projektum tervezett értéke mintegy 500 millió dinár lesz, miután a helyi önkormányzat évente 50–60 millió dinárt tud elkülöníteni erre a célra.

– Ezt a projektumot azért indítottuk el, hogy egy év alatt, vagyis a 2022-es esztendő folyamán felújítsuk a községi úthálózatnak minden olyan szakaszát, amely rossz állapotban van. Sajnos, lassan odajutottunk, hogy viszonylag nagy összegeket el kell költenünk az úthálózat javításaira, a kátyúzásra, ami félmegoldást jelent. Ezért úgy mértük fel, ha a magántőke bevonásával helyre tudnánk állítani az utak állapotát, akkor a karbantartásra, a kátyúzásokra költött pénz megmaradna. Valójában ez a tény támasztja alá pénzügyileg a projektum megvalósíthatóságát. A tervezet lényege, hogy magántőke bevonásával egy csapásra megoldjuk az úthálózatot érintő problémákat, amit utána az önkormányzat néhány év alatt fizet ki. Nem kölcsönről van szó, hanem az elvégzett munkáját fizetjük ki a privát partnernek – magyarázta Bilicki Zoltán.

– A projektum magában foglalja majd Moholon azoknak az utcáknak az újraaszfaltozását, amelyek az elmúlt öt-hat évben nem lettek javítva vagy felújítva. Továbbá a Tito marsall utca kiszélesítését az Urbán József utcától a Tisza felé, illetve a Svetozar Miletić utca keskeny szakaszainak kiszélesítését. Emellett Moholon mindkét templom körül és minden temetőnél parkolóhely kiépítését. Ezenkívül felöleli majd az adai általános iskola központi épületében az udvar újraaszfaltozását, egy parkoló kiépítését a rekreációs központban Adán, valamint megépül az Ipari utat, illetve az Ada és Mohol közötti Dósa András utcát összekötő útszakasz.

Adán még két-három utca újraaszfaltozását is igyekszünk beleilleszteni a projektumban, ami magában foglalná a kerülőút adai szakaszának befejezését is. Ez egy körforgalmi csomópont, illetve 600–700 méternyi regionális út kiépítését jelentené.

A körforgalmi csomópont építésének a finanszírozásáról még egyeztetünk a köztársasági illetékesekkel. Amennyiben szóbeli ígéretet kapok az elkövetkező egy–másfél hónapban, hogy a tavasz folyamán a köztársaság ki tudja fizetni az építkezést, akkor nem foglaljuk bele, mivel ez számunkra 35 millió dináros spórolást jelentene.

Viszont amennyiben úgy látom, hogy ez nem fog megvalósulni köztársasági pénzből, akkor bele kell tennünk a projektumba, hogy a jövő év folyamán befejezzük ezt a hiányzó útszakaszt. Készítettünk egy tanulmányt is, amely a jelzőtáblák állapotát és a hiányosságokat mérte fel. Kérdéses, hogy ennek a megvalósítása belefér-e a tervezetbe, mivel a jelzőtáblák teljes körű felújítása és a hiányzók pótlása szintén jelentős összeg. Ezek reális célok, előfordulhat, hogy valami kimarad a tervezett beruházások közül, de nem sok minden.

Viszont azt tudniuk kell a polgároknak, hogyha valamit ki is kell venni a projektumból, akkor az Ada település kárára fog történni, mivel elsőbbséget élvez Mohol település és a moholi úthálózat teljes körű felújítása.

Kiemelném, hogy a projektumnak nem része az Ada és a Törökfalu közötti útszakasz újraaszfaltozása. Ehhez körülbelül 420 millió dinárra van szükség a bővítéssel együtt, mivel a Valkaisor és Törökfalu közötti útszakaszt ki kell szélesíteni.

Az ígéretek szerint ezt a köztársasági kormány fogja fizetni. Bízunk benne, hogy így lesz, és a köztársasági kormánnyal közösen fogjuk felújítani az útszakaszt. Amennyiben ez a beruházás is megvalósul, akkor jövő év végére Ada községben egy jó állapotban lévő úthálózattal fogunk dicsekedni – nyilatkozta az adai polgármester.