2022. január 28., péntek

Már csak a megbocsátás maradt hátra

Megemlékezés a zentai hősökről és mártírokról

Kegyeletadó szentmisével és koszorúzással emlékeztek november elsején Zentán a Felsővárosi temetőben mindazokra a hősökre és mártírokra, akik életüket áldozták, vérüket hullatták a városért és a népéért.

A szentmisét ft. Szeles Oszkár plébános celebrálta, majd ezt követően Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere mondott ünnepi beszédet. Ebben rámutatott arra, hogy ebben az időszakban fokozottabban figyelnünk kell egymásra, hiszen a halott rokonainkról való megemlékezés okozta bánat magányba zárhatja az embert. Ilyenkor még inkább éreztetni kell a közösséghez való tartozást és a gondoskodást. Emellett rámutatott, hogy nemcsak a szeretteinkre, hanem a város hőseire és mártírjaira is emlékezünk november elején.

– Ilyenkor nekünk, vajdasági magyaroknak egy szomorú tennivalónk is van: megidézzük azoknak az ártatlan áldozatoknak az emlékét, akik a második világháború után, 1944-ben, a megtorlásokban lelték halálukat – mutatott rá Czegledi.

A szentmise és a beszéd után a megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléket állító feketemárvány obeliszknél és az 1944-ben ártatlanul kivégzett polgárok emlékhelyénél folytatódott.

Itt Pataki Tibor, a Zentai Gimnázium történelemtanára tartott összefoglalót az egykori kegyetlenségekről. Úgy fogalmazott, hogy a becsületes embernek sok évtizedes távlatból sem sikerült feldolgoznia ezeket az eseményeket, erőt kell azonban merítenünk a történésekből, és példát kell venni a hőseink áldozatkész életéből, önfeláldozó halálából.

– Nem maradt más hátra, csak a megbocsátás, hiszen haragtartónak lenni olyan, mint forró szenet marokra fogni azzal a szándékkal, hogy valaki másra hajítsuk azt, mi fogunk elsősorban megsérülni – idézte Buddha gondolatait a megbocsátás lényegéről.

A megemlékezésben közreműködött a Délibáb Magyar Művelődési Egyesület vegyes kórusa. Az alkalmi műsort követően Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint a helyi önkormányzat, a politikai pártok és civil szervezetek tagjai megkoszorúzták az emlékművek egyikét.