2022. május 28., szombat

Cserkésznap és tagtoborzó Muzslyán

Minden iskolaév kezdetén a vajdasági cserkészcsapatok toborzókat szerveznek Vajdaság-szerte azokon a településeken, ahol működnek és ahol alakulóban vannak a cserkészcsapatok. A bánáti Muzslyán a szombaton megtartott cserkésznapnak is az volt az egyik célja, hogy közelebb hozzák a cserkészetet a legkisebbekhez és új tagokat toborozzanak.

Az érdeklődés várakozáson felüli volt. Mintegy hatvan muzslyai, nagybecskereki, szentmihályi, törzsudvarnoki, valamint temerini gyerek vett részt a katolikus plébánia udvarában és az Emmausz kollégiumban megtartott rendezvényen. A közös ima, éneklés és a zászlófelfonás után számos foglalkozást tartottak, kezdve a ruhafestéstől, a karkötőfonáson át a sátorállításig. És persze fontos volt az ismerkedés, a barátkozás és a játék is, hiszen a cserkészet alapelvei, a természet szeretete, a kötelességtudat, a szabályok betartása, a napi jótett mellett a közösséghez való tartozás is lényeges.

A cserkésznapot a bánáti cserkészeket összefogó Torontál Cserkészkörzet szervezte, amely már hosszabb ideje készült a program megvalósítására.

– A cserkésznap az egyben cserkésztoborzó is. Most itt összevontuk a kettőt. Egyébként külön szoktuk megtartani a két programot. A toborzókat az iskolában tartottuk meg, ott szólítottuk meg a gyerekeket. Véleményem szerint elég nagy az érdeklődés, ennek nagyon örülök. Mert a múlt évben – a járványhelyzet miatt – nagyon visszaesett a cserkészet. Nemcsak Muzslyán, hanem máshol is – hallottuk Süveg Hildától, a Torontál Cserkészkörzet elnökétől.

A törzsudvarnoki gyerekek csak a szomszédos Tordán tanulhatnak anyanyelvükön. A cserkészcsapat megalakítása kapaszkodó lehet a falu két-háromszáz lelket számláló magyar közössége számára.

– Próbáljuk a cserkészeten keresztül megszólítani a magyar fiatalokat, mivel többnyire szerb tannyelvű osztályba íratják be őket a szülők. Most jelenleg három gyerek van, aki utazik Tordára. A fiatalok amint befejezik a középiskolát, azt nézik, hogy elmenjenek külföldre – mondta Hofman Donáld, a tordai-törzsudvarnoki alakuló cserkészcsapat parancsnoka.

A cserkészetnek mindig fontos szerepe volt a fiatalok nevelésében. Erre a feladatvállalásra ma is nagy szükség van.

– A zártság, az egymástól való elidegenedés és a számítógép melletti időtöltés rontott az egymás közötti kapcsolatokon. Így a cserkészet lehetőséget ad arra, hogy őrsökbe formálódva, a gyerekek kifejthessék érdeklődésüket, képességeiket, fejlesszék kreatív hozzáállásukat, mindez formálja a gyerekek egyéniségét, a cserkészetben pedig erre lehetőséget tudunk nyújtani nekik – mondta Gabona Ferenc, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnöke.

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség négy körzetében működő 12 cserkészcsapatnak négyszáz tagja van.