2021. december 5., vasárnap
PILLANTÁS A MÚLTBA

Szecessziós italos kancsó

November 8-áig várja látogatóit a Szabadkai Városi Múzeum kirakatában

A Szabadkai Városi Múzeum Pillantás a múltba elnevezésű projektje keretében kéthetente más és más műtárgyat mutatunk be a múzeum különböző gyűjteményeiből. A tárgyakat a múzeum bejáratának jobb oldalán lévő, külön erre a célra kialakított kirakatban láthatják az érdeklődők.

Kezdeményezésünk lehetővé teszi, hogy Szabadka lakói megismerhessék a múzeumban őrzött kincseket, miközben intézményünk is bemutathatja gyűjteményeinek sokszínűségét olyan tárgyakon keresztül, melyek nincsenek kiállítva aktuális tárlatainkon. A kiállított tárgyak történelmi és kulturális hátteréről a mellettük lévő képernyőn juthatnak információhoz az érdeklődők.

A következő 5. tárgyunk egy szecessziós italos kancsó, amely november 8-áig tekinthető meg a Szabadkai Városi Múzeum kirakatában.

Fotó: Kolovics Svetlana

A kancsó a körmöcbányai kerámiamanufaktúrából származik, a 20. század elejéről. Anyagát tekintve mázas majolika domborműves díszítéssel. A rózsaszín virágokkal és sötétzöld nagy levelekkel díszített elefántcsont színű kancsó a Szabadkai Városi Múzeum Képzőművészeti Osztályának iparművészeti gyűjteményébe tartozik. Stílusa a szecesszió művészetéhez kötődik. A kancsó közel egy időben keletkezett a múzeum épületének, Dömötör Miksa bérpalotájának építésével (1906). A tárgy stílusjegyei azt feltételezték, hogy a celjei (németül Cilli) Schütz gyár termékéről van szó, melynek jelzetében, hasonlóan a körmöcbányai termékek egy részéhez, szerepel a nagy „C” betű. Az újabb kutatások szerint azonban a kancsó a híres felvidéki bányaváros, Körmöcbánya kerámia manufaktúrájából ered. Így ez a kancsó, illetve néhány múzeumunkban őrzött egyéb tárgy is bizonyítja, hogy Szabadkán és környékén nem csak a Zsolnay kerámia volt használatban, hanem Kossuch János körmöcbányai majolikagyárának termékei is. Ezek a termékek Krauser Károly szabadkai üveg- és porcelánkereskedő üzletében voltak kaphatók.

(A szöveget összeállította dr. Ninkov K. Olga, a sorozat gondozója Franciskovity Laura, mindketten a Szabadkai Városi Múzeum munkatársai)