2021. december 1., szerda

Tervekről és támogatásról az egyházakban

A topolyai helyi közösség az elmúlt tíz évben folyamatosan támogatta a történelmi egyházakat, köztük a legnagyobb topolyai vallási közösséget, a római katolikus plébániát és az ortodox-pravoszláv egyházközösséget is. Az eszközökből számos felújítást sikerült elvégezni. A római katolikus plébánián tett látogatás során ft. Szakály József nemrégiben kinevezett topolyai plébános a következő időszak terveiről tájékoztatta vendégeit. A helyi járulék eszközeiből a tél folyamán a templomon belül szeretnének kialakítani egy fűthető téli kápolnarészt, ahol a hideg időszakban hétköznaponként, amikor kevesebben vannak a hívők, meg tudnák tartani a szentmiséket. Szintén fontosnak nevezte, hogy kialakítsanak egy fűthető hittantermet. A jövőben az egyházmegye olyan gyermekprogramokat is kíván népszerűsíteni, amelyekben a templomot nem mint intézményt, hanem mint közösséget próbálják megismertetni a gyerekekkel.

– Nagyon örülök annak, hogy nyitott fülekre találtak az ötletek, és a helyi közösség képviselői segítséget ígértek – mondta ft. Szakály József, majd topolyai kinevezéséről is szólt.
A zentai születésű lelkipásztort Szabadkáról helyezték Topolyára. Elmondta, hogy már gyermekként sokat hallott az itteni közösségről, nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a legnagyobb szerbiai katolikus templomban szolgálhat. Hozzátette, hogy nagy élmény volt már a beiktató szentmise is. Felemelő érzés számára minden alkalommal belépni az épületbe, úgy érzi, sok szeretettel fogadta a közösség.
– Mindennap, amikor átmegyek a templomba, meghatódom, hogy létezik ez a csodás építmény – fogalmazott. – Úgy érzem, hogy otthonra tudok lelni itt Topolyán – tette még hozzá.

Elmondta, hogy a tetőszerkezet és a torony ugyan felújításra szorulna, és van javítanivaló az impozáns épületen, de így is egy valódi ékszerdoboz a Sarlós Boldogasszony-nagytemplom. Azt is megtudtuk tőle, hogy folytatni szeretné az elődje, ft. Fazekas Ferenc által kialakított jó viszony ápolását a pravoszláv egyház képviselőivel.
A plébános úr azt is elmondta, hogy nagy átalakulási folyamat keretében november 15-ig meg kell alakítani az új pasztorális tanácsokat, pontosabban pasztorális gazdasági tanácsok és pasztorális segédtanácsok jönnek majd létre. Emellett számos olyan részfeladatot is újra kell indítani, vagy fel kell tárni, melyek a járvány időszakában nemcsak Topolyán, de mindenhol egy kicsit háttérbe szorultak. Újra fel kellene fedezni a karitatív munkát, a betegekkel való foglalkozást, újra kell értelmezni a hittanos programokat. Nagy hangsúlyt szeretni fektetni arra, hogy a gyerekek a plébánia intézményrendszerét megismerjék, illetve hogy a hívőközösség is megismerje a gyerekeket. Topolya egy hallatlan nagy plébánia, hallatlanul nagy lehetőségekkel – állapította meg.

Ft. Szakály József és a helyi közösség képviselői a topolyai plébánián
Ft. Szakály József és a helyi közösség képviselői a topolyai plébánián

Szakály atya hangsúlyozta a nemzetben gondolkodás fontosságát is. Nagyon fontosnak tartja az egészséges nemzettudatot, ahol az ember úgy fogalmazza meg a saját identitását, hogy nem mások ellenében teszi azt, hanem mások gazdagítására. Szabadkán kertvárosi plébánosként egy kétnyelvű közösségben rendszeresen misézett horvát nyelven is, és igyekezett annak a közösségnek is a szolgálatára lenni. Nem mások rovására, de nem kell attól félni a templomban sem, hogy az ember a magyarságát hangsúlyozza – fogalmazott.
Az ortodox-pravoszláv egyházközösséget is meglátogatták a helyi közösség képviselői. Srbislav Stojanov plébános beszámolt az elmúlt tíz év tevékenységeiről. Ebben az időszakban a vallási közösség rendszeresen kapott támogatást a helyi közösségtől. Számos felújítási, karbantartási munkálatot sikerült elvégezni a Szent Illés prófétáról elnevezett templomon, valamint a hozzá tartozó parókia és paplak épületén. A plébános kiválónak nevezte az együttműködést a helyi közösséggel, és abban bízik, hogy ez a jövőben is megmarad. Hangsúlyozta, hogy a római katolikus egyház képviselőivel is felhőtlen viszonyt ápolnak, ft. Fazekas Ferenccel például szoros barátság fűzte össze, gyakran látogatták meg egymást.

Holló Dániel tanácselnök a látogatást követően elmondta, hogy a jövőben is szeretnék a történelmi egyházakat támogatni, és hozzájárulni a vallási célokat szolgáló épületek fenntartásához, felújításához és karbantartásához. Bízom abban, hogy az együttműködést a jövőben még szorosabbra fűzhetjük – nyilatkozta. Véleménye szerint fontos lenne, hogy a jövőre esedékes referendumon a polgárok ismét a helyi járulék mellett voksoljanak, mert akkor teremtődik meg az ilyen támogatások anyagi háttere.