2021. november 30., kedd
SZÓFIGYELŐ

Megörökösít

Azt a jelentést, hogy ’valakinek arcvonásait, alakját, illetve valamely nevezetes jelenetet ábrázolva maradandóvá tesz’, vagy pedig ’nevet, nagy tettet, nevezetes eseményt írásba foglalva megment a feledéstől’ elsősorban a megörökít igével szoktuk kifejezni. Van azonban egy hasonló hangzású, de jóval ritkábban használt szó is, az említett vagy hasonló értelemben esetleg vele is élhet a beszélő: A Magyarok Istenének nevét megörökösítette. – A megrendelők szándéka szerint „megörökösíti” a magyar katonák vitézségét, hősiességét. – A közjogi pesszimizmus lehetetlenné teszi a javulást, és megörökösíti a jogsértést, mindezt azon ürügy alatt, hogy az emberi természet a jóra nem képes.

A két századdal ezelőtti szóhasználatban még természetesnek hat a megörökösít (azaz örökössé tesz valamit): Az által tsinál magának nagy nevet, és megörökösíti emlékezetét; Minemü tüzet 's minėmü hévséget gyújtanék én egyszerre a te szívedben? – Eldődeinek diadalmas tetteivel díszeskedik, és a' vitézségre termett bajnoki lelkét Maradékaiban megörökösíti, ha egyébként közép Culturával bir is. – Mert imé Leopold, hogy az ő az olly sokféleképen kinyilatkoztatott szeretete még holta után is nálunk fenn maradna, azt örökös fiaiban megörökösítette. – Ferdinánd Gróffá nevezte, megörökösítette Murányban. – … a' ki ámbár nagyítva és méreggel vagy más akármi tzélból is hánnya szememre hibáimat, hogy azokat kikeressem és elhagyjam, mint a ki azokat még menti a'vagy parantsolja, és így bennem megörökösíti.

Viszonylag gyakrabban fordul elő a megörökösít igéből képzett főnév, a megörökösítés: Az alakábrázoláson kívül a tájfestés és a városrészletek megörökösítése is érdekelte. 1924-től sűrűn szerepelt a Műcsarnok tárlatain… – A magasabb jövedelműek ebből tekintélyes magánkíséretet tartottak, nevük megörökösítésére építkeztek és kegyes alapítványokat tettek. – A Hazai és Külföldi Tudósítások újságírója egyenesen úgy fogalmaz, hogy a kép elkészíttetésének fő indoka a napóleoni háborúkban részt vevő magyarok katonai erényeinek, hadi diadalainak „megörökösítése” volt. – Megörökösítésére már a Kazán-szoros Traján-táblája szerint is indíttatva érezhetik magukat a rómaiak. – Megörökösítésére létesítsenek egy Kőrösi Csoma házat, amely kultúrházként működne, benne egy Kőrösi Csoma emlékszobával.

Olykor inkább ’átörökítés’, illetve „örökföld-vásárlás” jelentése van a megörökösítésnek: Azt nehéz meghatározni, ha ezen tulajdonságnak megszerzése és megörökösítése a kost illeti-e inkább, vagy pedig az anyabirkát. – A „megörökösítés” idejét és a kölcsöntörlesztés időtartamát azonban a szóbeli hagyomány másként rögzítette.