2021. november 29., hétfő
POBEDA

Infrastruktúra-fejlesztés és falusi turizmus

Új vezetőség a pobedai helyi közösség élén

Topolya község legkisebb helyi közösségében, a pobedaiban is helyi közösségi választást tartottak a közelmúltban. A választást követően felállt az új helyi közösségi tanács, amelyben ez alkalommal hölgydominancia van: a 15 tagból 8 nő. A vezetőséget teljes mértékben nők alkotják, a két elnökhelyettes hölgy, a távozó tanácselnök, Vikor László helyére pedig Mészáros Helena került. Az új tanácselnök lapunknak elmondta, hogy ott fogják folytatni a munkát, ahol az előző tanács abbahagyta.

Mészáros Helena
Mészáros Helena

– Az előző tanácselnöknek olyan projektumai voltak, amelyek fontosak a települések számára. Lényeges, hogy az emberek számára biztosítva legyenek bizonyos intézmények. Azért is fontos ez, mert a helyi közösség négy településén főként idős lakosság él, és tulajdonképpen ők határozzák meg munkánk irányát. A Covid-helyzet miatt csökkent a költségvetésünk, de szem előtt tartjuk, hogy minél több ember igényének tegyünk eleget. Ezért elsősorban olyan projektumokban gondolkodunk, amelyeknek mind a négy település hasznát veszi. Emellett az is fontos számunkra, hogy javítsuk a kommunikációt az emberekkel, és a valós igényeikre reagáljunk – mondta el a új tanácselnök, majd azzal folytatta, hogy az elmúlt időszakban sikerült szolid szintre hozni a települések infrastruktúráját, de még mindig sok munka maradt.

– Továbbra is dolgoznunk kell az útpadkák karbantartásán, mert ha nagy esők után megáll a víz az úton, az veszélyt jelent a közlekedőkre. A Csík-ér feletti hídnak is figyelmet kell szentelnünk, mert nem jelöli útjelző tábla, és biztonsági korlátok sincsenek rajta. Topolya község polgármestere támogatja ebbéli törekvésünket, és tervdokumentáció fog készülni erre vonatkozóan. A kutak és ökokutak karbantartása is fontos feladatunk, jelenleg a téli időszakra készítjük fel őket. A közelmúltban vízvezetékkel kötöttük össze Szvetityevót és Kavillót, és most bebizonyosodott, hogy ez a beruházás indokolt volt. Szvetityevón tönkrement a kút, és most az új vezetéken keresztül Kavillóról kapják a vizet. Hamarosan meg fog történni a hibás kút felújítása, de addig sincs problémánk a vízellátással – számolt be Mészáros, majd azzal folytatta, hogy Szvetityevó és Kavilló között egy kerékpárutat is ki szeretnének építeni. Erre azért van nagy szükség, mert Szvetityevón bezárt a bolt, és sokan Kavillóra járnak vásárolni. A két falu közti szűk úton ez nem biztonságos, ezért az elkövetkező időszakban meg fogják valósítani a kerékpárút építését.

Az új tanácselnök is a falusi turizmusban lát lehetőségeket
Az új tanácselnök is a falusi turizmusban lát lehetőségeket

Pobeda Topolya község legtávolabbi és legkisebb helyi közössége, ezért számos nehézséggel kell szembenéznie. Szerencsére, az önkormányzat több mindenben is partner számukra – mondta a tanácselnök.
– A gyerekek iskolába szállítása kielégítő módon meg van oldva, nem kell sokat várniuk, viszik és hozzák őket. Az önkormányzattól abban is nagy támogatást kaptunk, hogy megmaradjon a pobedai egészségügyi rendelő. Mi karbantartjuk ezt az épületet, és azon vagyunk, hogy visszavásároljuk a Pobeda mezőgazdasági birtoktól. Az egészségház mellett Kavilló központjában szeretnénk megvásárolni egy épületet és a pobedai művelődési otthont is. Az épületek megóvása szempontjából fontos, hogy a község tulajdona legyen, és a helyi közösség használja. Mi most csak mint bérlők tudunk befektetni ezekbe az épületekbe, de számunkra hosszú távú megoldásra van szükség – fogalmazott Mészáros, majd arról is szólt, hogy terveik között komoly szerepet kap a falusi turizmus.

– Három község, Ada, Zenta és Topolya határán helyezkedünk el, és csendes, nyugodt környezetet kínálunk. Itt a szvetityevói tó, ami nagyon kedvező a horgászoknak, és a vadászturizmusban is van potenciál. A turizmus azért fontos, hogy az embereknek pluszbevételi forrást biztosítson. Az infrastruktúra mellett ez is nagyon lényeges ahhoz, hogy az emberek itt maradjanak. Terveink között szerepel a Csík-ér partjának rendezése és egy gyalogösvény kialakítása. Jó az együttműködés a DTD közvállalattal, és partnerek ebben. Ezt is arra szeretnénk használni, hogy népszerűsítsük vidékünket – mondta el a tanácselnök.