2021. november 28., vasárnap

Hittel és hitelesen

Tízéves az óbecsei Botra férfikórus

Vasárnap este tartották meg Óbecsén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben a Botra férfikórus fennállásának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi műsort. Az együttes, amely 2011. szeptember 11-én, a magyar dal napján alakult, a helyi hagyományok ápolását, azon belül elsősorban vidékünk népdaldalkincsének népszerűsítését tartja működése céljának és értelmének, ugyanakkor az alapító tagok bevallása szerint nem hanyagolható el a közös éneklés közösségépítő ereje és az egészségre gyakorolt áldásos hatása sem.

A jubileumi rendezvényen az egybegyűlteket és a Botra férfikórus munkásságát Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke méltatta.

– Hittel és hitelesen! Ez a mondat, ez az ige jut eszembe akkor, amikor a Botra férfikórus tíz évére gondolok. A hitelesség mellett való hitet tevés, a hűség, az állhatatosság fokmérői lehetnek a díjak is: az alig hároméves fennállás után kiérdemelt Vass Lajos-nagydíj 2014-ben; a 2017-es Aranypáva Nagydíj, majd 2018-ban a XLII. Durindón elnyert Bodor Anikó-díj azért a megszólalásért, azért az elköteleződésért, amellyel és amiként saját hagyományanyagukat tolmácsolják: hitelesen és hittel!… Itt ma, a Botra-ünnepen drága barátainkat és egyúttal új apostolokat köszönteni jöttünk össze: a szilaj, a tántoríthatatlan, a betyárkedvű, a honvédszívű és -lelkületű, a bort és bordalokat nem megvető, a pásztorelhivatottságot ismerő és tisztelő, de a rabságba kényszerült derék embör szívét és énekét sem feledő, kiforrt hangú férfiúi társaságot, akiknek hangját „vihar viszi szét”, s akiknek „összeforrt szíve domborodó kupola”, ünnepük pedig rügy – mondta Sutus Áron.

A Botra férfikórus eddigi munkásságát a szakmai zsűri több alkalommal is magasan rangsorolta. Az együttes 2014-ben a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén Vass Lajos-nagydíjat érdemelt ki, 2016-ban a Népzenei Együttesek Országos Minősítésén Aranypáva fokozatot ért el, 2017-ben az egri Aranypáva Gálán Aranypáva Nagydíjat kapott, 2018-ban a Durindó szakmai zsűrije, saját népzenei hagyatékának hiteles tolmácsolásáért, Bodor Anikó-díjban részesítette a kórust, a Kóta országos minősítésén Csókán ismét Aranypáva fokozattal díjazták, illetve ugyanebben az évben a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén Kiemelt Nívódíjat érdemeltek ki. 2019-ben a Kóta Népzenei Szakbizottság döntése alapján a népzenei anyanyelv ápolásáért és magas szintű továbbadásáért megkapta a Kóta Népzenei Stafétát. A kórus vezetésének feladatát az alakuláskor Cseh Ferenc vállalta, most pedig Szerda András a csoport művészeti vezetője, aki szerint a felsorolt díjak megtisztelőek az együttes számára, munkájuk és igyekezetük elismeréseként kezelik ezeket.

– Ugyanakkor a díjak köteleznek is, ami arra ösztönzi a kórust, hogy még inkább felelősen és alázattal nyúljon népünk énekes hagyományához. Az elismerések mellett a kórus tagjai eddigi munkásságuk igazi gyümölcsének azokat a barátságokat és kapcsolatokat tartják, amik az évek folyamán az éneklés során szövődtek. Mert nincs nagyobb megtiszteltetés, mint visszatérő vendégnek lenni, és nincs nagyobb elismerés, mint az őszinte kézszorítás – mondta.

Az énekcsoport barátaikkal együtt ünnepelt, azokkal a csoportokkal, amelyekkel az elmúlt évek során szakmai és baráti kapcsolatot alakított ki. A jubiláló Botra férfikar pásztordalokkal, katonadalokkal, szlavóniai bordalokkal, csókai rabénekekkel, Balogh Ádám nótájával és erdélyi hajdútánccal, illetve Tisza menti lakodalmas nótákkal mutatkozott be.

A rendezvény megvalósítását támogatta a budapesti Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Csoóri Sándor Alap, az óbecsei önkormányzat, illetve a Farbar szobafestő cég, melynek tulajdonosa Pécsi Árpád, Szabó Ignác kertészete, a Letti pékség és a Vinartos borászat.