2021. november 28., vasárnap

Emlékezzünk a múltra a közös jövőért!

Határon átívelő levéltári projektum kezdődött – Projektnyitó rendezvény Ópusztaszeren

A zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark közös, határon átnyúló projektumba kezdett Élő archívumok – Emlékezzünk a múltra a közös jövőért elnevezéssel. A 2022. november végéig tartó projektum teljes költségvetése 202.163 euró. Az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban támogatott projektaktivitásokról ifj. Fodor Istvánt, a zentai Történelmi Levéltár igazgatóját kérdeztük.

Fodor István, a zentai Történelmi Levéltár igazgatója és Kertész Péter, az ÓNTE ügyvezető igazgatója
Fodor István, a zentai Történelmi Levéltár igazgatója és Kertész Péter, az ÓNTE ügyvezető igazgatója

– A pályázat folytatása a 2018 és 2020 között megvalósított Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi elnevezésű projektumnak – hangsúlyozta ifj. Fodor István, a zentai Történelmi Levéltár igazgatója. – Akárcsak az első alkalommal, a fő célunk ezúttal is feltárni és összegyűjteni a kulturális örökség azon értékeit, melyek az országhatár mindkét oldalán azonos gyökerekkel rendelkeznek, és összekötnek bennünket. Első alkalommal elsősorban a mezőgazdasági eszközök, gépek voltak a fókuszban, s a levéltári iratok által is a korszak gazdasági életét, illetve a tárgyak mögött rejlő társadalmi összképet, folyamatokat, a személyes emberi történeteket kutattuk, ezúttal pedig a 19. és 20. század fordulóján élő ember természetközeli, környezettudatos, racionális, hosszú távon is fenntartható életmódját szeretnénk bemutatni, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyományos halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre – fogalmazott az igazgató, és így folytatta:

– Az együttműködés felöleli a levéltári dokumentumok széles körű kutatását, a kutatás eredményeit magában foglaló adatbázis kibővítését, három könyv kiadását, könyvbemutatók és nyílt napok szervezését, gyermek- és ifjúsági táborok szervezését, vándorkiállítás létrehozását, tudományos konferencia szervezését, az ártéri gazdálkodási és halászati bemutató kialakítását, a fa feldolgozásának és szállításának bemutatását. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban felújításra kerül a tiszai hajóácsok munkáját bemutató szabadtéri tárlat, és a kiállítási környezet (tó, növényzet) is megújul. Az együttműködésnek köszönhetően a közös kulturális örökségről az elérhető információk mennyisége jelentős mértékben növekszik. A zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark két fontos intézmény, melyek őrzik nemzetünk kulturális örökségét – foglalta össze a projektum főbb aktivitásait Fodor István igazgató, aki a mai napon másodmagával képviseli a zentai Történelmi Levéltárat az ópusztaszeri projektnyitó konferencián.

Ópusztaszeren felújítják a tiszai hajóácsok munkáját bemutató szabadtéri tárlatot – a megújulást váró „bőgőshajó”
Ópusztaszeren felújítják a tiszai hajóácsok munkáját bemutató szabadtéri tárlatot – a megújulást váró „bőgőshajó”

A partnerintézmények hamarosan helytörténeti pályázatot hirdetnek középiskolás diákok részére. A pályázatra beküldött munkák feladata, a projekt fő céljával összhangban, hogy minél jobban bemutassák a 19. és 20. század fordulóján a Tisza mentén élő ember természetközeli életmódját, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyományos halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre. A pályázat célja a történeti, néprajzi, helytörténeti kutatások népszerűsítése és a diákok tárgyalt időszakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka bekerül a projekt tanulmánykötetébe.
A 2022 nyarán sorra kerülő nyári táborokban az általános és középiskolás diákok a koruknak megfelelő formában ismerkedhetnek meg közös kulturális gyökereikkel és örökségükkel. A kirándulások, látogatások a különböző közgyűjteményekben, valamint a projektpartnereknél szervezendő interaktív bemutatók és játékok remélhetőleg hatékonyan fogják átadni a fiataloknak a projektben összegyűjtött tudást, és igyekszik őket minél jobban bevonni a kulturális örökségünk aktív ápolásába. Az általános iskolások részvételével zajló gyerektáborra Ópusztaszeren, míg a középiskolás diákok számára szervezendő ifjúsági táborra Zentán kerül sor.