2021. november 28., vasárnap

Veni Sancte szentmise a sikeres akadémiai évért

Hagyományosan, minden évben október elején a Szentlélek Úristen áldását kérik az új akadémiai tanévre a Mária neve nagytemplomban szentmisére egybegyűlt középiskolások, egyetemisták, hívek. A Veni Sancte tanévkezdő szentmisét a plébánia lelkipásztorai, ft. Nebojša Stipić, ft. Józsa Gáspár és t. Josef Deman diakónus jelenlétében msgr. Zsellér Attila esperesplébános mutatta be.

Fotó: Ivona Umiljendić
Fotó: Ivona Umiljendić

Miután Gáspár atya felolvasta, mit üzen a Lukács evangélium 11,42–46-ig terjedő szakasza, az alkalomhoz illő magyar és horvát nyelvű szentbeszédek hangzottak el. Attila atya a Prédikátor könyve 3. fejezetéből idézve – „Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt” – kiemelte, hogy a középiskolások és az egyetemisták életében most elsősorban a tudás és a bölcsesség gyarapításának van az ideje.

Fotó: Ivona Umiljendić
Fotó: Ivona Umiljendić

Nebojša atya horvát nyelven Sjuen Kuang ókori kínai filozófus szavaival emlékeztette a fiatalokat arra, hogy a tanulás az ember élete végéig tart. „Tanuljatok és szívjátok magatokba a tudást, mert ez által a képzeletetek és a kreativitásotok nagyobb és gazdagabb lesz” – zárta prédikációját.
A tanévkezdő szentmise végén a Teremtő Lélek, jöjj közénk c. himnuszt követően Attila atya megáldotta a jelenlevő középiskolásokat és egyetemistákat. A fiatalok a társalgást a plébániai hittanteremben folytatták.