2022. május 28., szombat

A jobb szociális védelemért

Ada községben közös projektumba kezdett a helyi önkormányzat és a civil társadalom

Az adai Duga Polgárok Egyesülete Ada község önkormányzatával együttműködve kedden belekezdett a Szociális védelem a polgárok szolgálatában elnevezésű projektum megvalósításába, amelyet az elkövetkező egy évben bonyolítanak le a községben. Az adai községházán kedden megtartott projektnyitón Vesna Civrić, a Duga elnöke elmondta, hogy a Szociális védelem a polgárok szolgálatában elnevezésű projektum megvalósítására a támogatást a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC) által finanszírozott Együtt az aktív civil társadalomért – ACT projekten keresztül kapták meg. A projektum tervezett értéke 1,8 milliód dinár, amiből a helyi önkormányzat 420 000 dinár biztosít, az SDC pedig 1,4 millió dinárt.

Vesna Civrić nyitotta meg a projektumot
Vesna Civrić nyitotta meg a projektumot

– A projekt általános célja a szociális védelem javítása Ada község területén a helyi szintű fejlesztési normatíva keret bevezetésén keresztül, amely lehetővé teszi a polgárok és családok gondozását végző érintett intézmények szolgáltatásainak területi és funkcionális elérhetőségét, kínálatuk és a minőségi ellátás növelését, mindezt a polgárok aktív és közvetlen részvételével. A projekt keretében tervezzük Ada község 2022–2026 közötti időszakra szóló szociális védelmi stratégiájának kidolgozását. Továbbá előirányoztuk a helyi cselekvési terv kidolgozását a község területére a szociális védelem javítása érdekében, a helyi intézmények és a civil szervezetek aktív, valamint a polgárok közvetlen részvételével. A stratégia meghozatalában a polgárok közvetlenül vesznek részt a projekt keretében szervezendő fórumokon – mondta Vesna Civrić.

A Duga elnöke megjegyezte, hogy projektum aktivitásai között szerepel 12 találkozó, amelyet havi rendszerességgel tartanak meg az érintett intézmények képviselőinek részvételével, továbbá 6 fórum és nyilvános vita várható az Ada község szociális védelmi stratégiája tervezetéről, valamint promóciós tevékenység.