2021. november 28., vasárnap

Zökkenőmentesen folyik a tanítás az új iskolaévben is

Az Adai Műszaki Iskolában mindhárom oktatási modellben sikeresen vették az akadályokat

Az adai Műszaki Iskolában sikeresen vették az akadályokat, amelyeket a koronavírus-járványhelyzet az intézmény elé gördített. Jelenleg a járvány negyedik fertőzési hullámával kell szembenézni, a megfertőzöttek száma napról napra szaporodik, emiatt a járványügyi biztonsági előírásoknak és feltételeknek eleget téve igyekeznek biztonságos oktatást megvalósítani. A járvány kitörése óta már három oktatási modellt is kipróbáltak az iskolában. Mennyiben volt más számukra az idei iskolaévkezdés, mint a tavalyi? A tanárok kapnak-e valamilyen segítséget, támogatást, amely átlendítheti őket a nehezebb időszakokon? A tanárok közelebb kerültek-e a diákokhoz a digitális kompetenciák elsajátításával?

Többek között ezeket a kérdéseket tettük fel az adai Műszaki Iskola igazgatójának és tanárának, hogy mondják el tapasztalataikat. Gilice Hilda, az iskola igazgatója elmondta, hogy a tavalyi év márciusától több oktatási modell realizálódott. Kezdetben a teljes online oktatási formára álltak át, amikor is a tanulók otthonról tudták követni a tananyagokat, és a tanárok is otthonról tartották meg az óráikat. Kiemelte, hogy bár engedélyekkel, de érettségi előkészítő órákat is tudtak tartani, majd azt követően a diákok az iskolában tudták megírni az érettségi munkájukat a különböző választott tantárgyaikból. A tavalyi év szeptemberétől viszont már kombinált módszerrel tudtak dolgozni, ami annyit jelentett, hogy harmincperces órák keretében egy hetet az iskolában tudtak tanulni, egy hetet pedig otthon. Bizonyos periódusokban a rendeletek szerint vissza kellett állniuk az online modellre, de véleménye szerint ez már sokkal gördülékenyebben és sikeresebben ment az előző évhez viszonyítva. Az igazgatónő elmondta, hogy a modellek váltakozása nem volt kihatással a tanulásra és a tanulmányi eredményekre, és az érettségi vizsgák nagyon eredményesen zárultak.

Gilice Hilda (Gecse Attila)
Gilice Hilda (Gecse Attila)

Örömmel számolt be arról, hogy a tavalyi évben nagyon szerencsések voltak abból a szempontból, hogy a gyakorlati oktatásokat meg tudták valósítani a vállalatokban. Az idei tanévben is megkötötték a szerződéseket a cégekkel az építészet és a gépészet területén, és bíznak benne, hogy az idei évet is eredményesen tudják zárni. A tanulók számára azonban sokat számít a tanár fizikai jelenléte, segítsége és magyarázata, és az idén a jelenléti oktatásnak köszönhetően mindez már megvalósulhatott. A jelenlegi jelenléti oktatási modellt Ada község epidemiológiai helyzete teszi lehetővé, és reményeik szerint sokáig fog megmaradni a zöld jelzés a községet illetően.

A továbbiakban beszámolt arról, hogy a korábbi időszakhoz képest jelentős és fontos változás, hogy az eddigi harmincperces órák helyett újra negyvenöt percesek az órák, bármely oktatási modellről is legyen szó. Elmondta, hogy tanmeneteik szerint nagyon sok osztott órájuk van, tehát külön csoportokra vannak osztva a tanórák. Az egészségügyi előírások betartására fokozottan figyelnek a továbbiakban is, amennyiben a diák beszél, és elhagyja a helyét vagy a tantermet, akkor maszkot kell viselnie. Sajnálatos módon az iskolakezdés elején két osztályban is megfertőződtek diákok a vírussal, és ezen osztályoknak át kellett térniük az online oktatásra és tanulásra. A megfertőződött diákoknak tíz napot kell otthon tölteniük, akik számára igyekeznek videóhívás során átadni a tananyagot, amennyiben pedig ez nem lehetséges, akkor elektronikus formában küldik el nekik.

Igazgatói szempontból nehéznek ítéli meg a mögötte lévő időszakot, mivel a szigorítások bevezetésével ki kellett találniuk egy működőképes modellt, amely alapján dolgozni tudtak. Elkezdtek használni különböző platformokat, amelyek közül leginkább a Messenger-csoportokat használták, de a személyes jelenlét hiányának hátránya szembetűnő volt, és éreztette hatását az információközlés szempontjából. A tavalyi évben már gördülékenyebb volt az információ áramlása, és véleménye szerint a tanév folyamán kialakult virtuális világtól már nem tudnak elszakadni, az életük részévé vált. Az igazgató a tanárokhoz hasonlóan a nap teljes egészében elérhető, a Messenger-csoportokban folyamatosan érkeznek az üzenetek. A munkájuk kötelező, hagyományos része megmaradt, viszont ehhez hozzáadódtak a virtuális térben történő feladatok, ami hatalmas odafigyelést igényel, több irányba kell fókuszálniuk. Fontosnak tartja a változásokhoz való alkalmazkodási képességet, akinél ez megvan, az lépést tud tartani a fejlődéssel, változással, míg akik nehezen fogadják el az újat, a változást, azok könnyen elvesznek ebben a folyamatban.

Az egészségügyi előírások betartásával kapcsolatban elmondta, hogy az iskolában továbbra is a bejáratoknál vannak elhelyezve a kézfertőtlenítők, illetve a tálcák a lábbelik fertőtlenítéséhez. Emellett ügyeletes tanárok tudják ellenőrizni, hogy a diákok betartják-e ezeket az előírásokat, viselik-e a maszkokat, fertőtlenítik-e a kezüket.

Az online oktatás pozitív hozadékaként megemlítette, hogy nagyon sok kolléga is tudott fejlődni, mivel új platformok használatát kellett megtanulniuk az oktatás realizálásához. Természetesen a diákok egy részének nagyon fontos a tényleges fizikai jelenlét az órákon, ahol oda tud figyelni a tanárra, és jegyzetelhet, viszont más tanulási típusú tanulóknak, akiknek többször kell elmondani vagy átolvasniuk egy adott tananyagot, hasznosnak bizonyult az elektronikus, videó formájában elérhető és megtekinthető tananyag, amelyet akárhányszor vissza tudnak nézni. A diákok számára nagyon sokat jelentettek a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett tanórák magyar nyelvből és matematikából az általános tantárgyak közül, amelyeket szintén többször is meg tudtak nézni. A tanárok elektronikus kérdőív segítségével tudják felmérni az előzetes tudásukat, és ilyen értelemben ez is beépült az oktatásba mint egyfajta segédeszköz. Az igazgatónő számára nem volt idegen a virtuális tér, mivel korábban informatikát és programozást tanított, amelyekhez elektronikusan kellett összeállítania a prezentációkat, kérdőíveket. Számára hatalmas könnyítést jelent, hogy ha információt szeretne átadni a kollégáknak akkor nem kell megvárnia a tantestületi gyűlést, hanem a platformokon megosztva sokkal gyorsabban eljutnak az információk mindenkihez. Összefoglalóul elmondta, hogy a virtuális tér beépülésével, illetve annak a hagyományos oktatással történő vegyítésével a tanulók színvonalasabb oktatást tudnak kapni.

Natalija Gavrić Ugarak 20 éve dolgozik az iskolában, két tantárgya a szerb mint nem anyanyelv, valamint a szerb nyelv és irodalom. Elmondása szerint annak ellenére, hogy a tanárok többsége először találkozott a digitális platformokkal az online oktatás keretében, gyorsan át tudtak térni. Fel kellett készülniük arra, hogy az új oktatási forma lehetőséget adott a diákoknak csalásokra és a feladatok könnyebb átmásolására, de igyekezett figyelemmel követni, hogy a tanuló mennyire és hogyan tanul. Véleménye szerint az online oktatás leginkább azok előnyére vált, akik korábban nem annyira tanultak és dolgoztak, vagy a szégyenlősségük miatt kevesebbet kommunikáltak, és emiatt ebben a modellben többet tudtak nyújtani, jobban tanultak. A tanárnő bevallotta, hogy az órákra sokkal többet kellett készülniük, és voltak olyan napok, amelyeken egész estig a laptop előtt kellett ülnie, ha lelkiismeretesen és alaposan akart felkészülni az órákra. A Google Classroom platformot használták, mivel nagyon sok lehetőséget nyújtó program, többfajta kiterjesztésű dokumentumot tud kezelni, linkeket tudnak küldeni benne, valamint a házi feladatok átküldésére, átnézésére és javítására is teljesen megfelelőnek bizonyult.

Natalija Gavrić Ugarak (Gecse Attila)
Natalija Gavrić Ugarak (Gecse Attila)

Úgy érzi, hogy most már a tanároknak is könnyebb a helyzete, mint az online oktatás előtti időkben, mivel azáltal, hogy megmaradt nekik az online platform, a feladatokat és a tananyagot is fel tudják oda tölteni, a diákok pedig sokkal gyorsabban és könnyebben el tudják érni. Kifejezetten örül annak, hogy a jelenleg érvényben lévő jelenléti oktatásban nem kell a diákoknak online visszaküldeniük a feladatok megoldását, így személyesen tudja velük megbeszélni az egyes feladatokat, hibáikat. Az online oktatási rendszerben természetesen jelentkeztek technikai problémák is, előfordult, hogy a platform nem engedte megnyitni a dokumentumot, vagy a diák nem jól töltötte fel a fotót az ellenőrzőjéről, és ez megnehezítette a javítását is. Ugyanakkor az elektronikus javításnak és megjegyzéseknek köszönhetően könnyen átláthatták, mi volt a hibájuk, miként javította azt a tanár.

Az online oktatást felcserélte a jelenléti oktatás (Gecse Attila)
Az online oktatást felcserélte a jelenléti oktatás (Gecse Attila)

A tanároknak nyújtott segítséggel kapcsolatban beszámolt arról, hogy sokat értekeznek és egyeztetnek a kollégákkal is, valamint az igazgatónőtől is mindig kapnak biztatást a munkájukat illetően. Nagyon sok továbbképzés volt, a digitális tanteremre való átállásra egy külön szemináriumot szerveztek, amelyen keresztül sokat tudtak fejlődni és tanulni. Az információáramlással kapcsolatban elmondta, hogy minden osztálynak, valamint a tantestületnek is külön csoportja van, aminek hatalmas előnye, hogy sokkal többet és többször kommunikálnak egymással. Létezik külön szülői csoport is, és ahogyan megfigyelte, ők is igénylik a pszichológiai segítségnyújtást és biztatást. Tanárként mindig minden helyzetben erősnek és stabilnak kell lenniük, és mint mondja, az igazi kérdés inkább az, hogy ők meddig tudnak kitartani és ilyen erősek lenni. Tanárként szereti a kihívásokat, mindig is motiválta, hogy új dolgokat próbáljon ki és tanuljon meg, és hogy olyan dolgok után kutasson, ami a tanulók számára érdekes és segítő lehet az oktatás során. Véleménye szerint egy tanárnak többévnyi tanítás után is valamilyen célt kell kitűznie maga elé, amit szeretne elérni még a munkája során. Személy szerint bármilyen új dolgot hozott be az oktatásba, az segített fenntartani a motiváltságát is. A stresszes helyzeteket is megtanulta kezelni, az elmúlt évben az online oktatásnak köszönhetően pedig a diákokkal is könnyebb volt foglalkozni bizonyos értelemben, mivel nem volt lehetőségük rendetlenkedni az órákon, megfigyelhetően nyugodtabban viselkedtek. Ezáltal jobban tudtak a tanmenetre és a tananyag átadására koncentrálni, nem kellett a diákok fegyelmezésével törődniük. Úgy érzi, hogy az utóbbi időszakban sikerült közelebb kerülniük a diákokhoz a virtuális térben történő kommunikációnak is köszönhetően, és az eddigiekben meglévő, tanár és diák közötti távolság szép lassan elkezdett csökkenni. A diákok nevelése is a tanárok dolga a tananyag átadása mellett, és ilyen értelemben nem különíthető el a munkavégzésüktől.