2021. december 7., kedd
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ady Endre-ösztöndíj

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Minisztere és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából a Nemzeti Tehetség Program keretében a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács nyílt pályázatot hirdet a vajdasági magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

I. I. A pályázat célja

Cél: pénzügyi segítség nyújtása a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára, akik a 2021/2022-es tanévben 6‒12. évfolyamon tanulnak, annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

Az Ady Endre-ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:

1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

– jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021-es tanévben,

– megyei 1–2., vagy országos 1‒4. vagy nemzetközi versenyen 1‒8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben,

– a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

– nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

– valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,

– olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Beküldendő dokumentumok listája:

– Adatlap – 2 eredeti példányban

– Iskolalátogatási igazolás a 2021/2022-es tanévben – 2 eredeti példányban

– 2020/2021-es tanév év végi bizonyítványa – 2 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve

– Oklevelek a 2020/2021-es tanévben (amennyiben van) – 2 másolati példányban

– Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 2 eredeti példányban

– Nyilatkozat szociális helyzetről (1. sz. melléklet) valamint igazolás a család egy főre eső reális havi jövedelméről – 2 eredeti példányban

A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot zárt borítékban szükséges átadni.

– Szándéknyilatkozat (2. sz. melléklet) – 2 eredeti példányban

– A pályázó tanuló és a hivatalos képviselő személyazonossági igazolványának fénymásolata. (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni) ‒ 2 másolati példányban

A pályázat benyújtásának határideje: október 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot postai úton két eredeti példányban (zárt borítékban), példányonként összefűzve a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni.

Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, Sonje Marinkovića 26., 24000 Szabadka,

tel.: 024/524-678

e-mail: vatt@talentum.org.rs

A borítékon fel kell tüntetni: Ady Endre-ösztöndíj

A pályázat eredményeiről való tájékoztatás e-mailen keresztül történik; várható időpontja: 2022. február.

A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tanar.org.rs honlapról.