2021. október 25., hétfő
Nagyszünet

Felelősségteljes munka: érettség

Bár már elkezdődött az új tanév, én most mégis egy cikk erejéig a tanév végéről, pontosabban az érettségiről szeretnék írni. A gimnáziumokban az érettségi írásbeli és szóbeli részből áll, ez utóbbi egy szakdolgozat megírásából és annak a megvédéséből. Sajnos a központi érettségi rendszerében már nem lesz benne ez a feladat, pedig – tanári tapasztalatom alapján – nagyon hasznos munka az, amit a diákok ilyenkor elvégeznek.

A gimnáziumban a negyedik év egészen más, mint az előző három. A tanév kezdetétől már mindenki az érettségire és az egyetemválasztásra koncentrál. Jól beleilleszkedik ebbe a különös állapotba az érettségi dolgozat tárgyának és témájának kiválasztása a tanév elején. Azt, hogy melyik tantárgyból írja a diák, leginkább két dologtól függ. Az elsődleges szempont az, hogy az egyetemen, amire jelentkezni szeretne, ad-e többletpontot a felvételnél valamelyik tantárgy, mert ha van ilyen, akkor leginkább azt választják. Az én tárgyam – a magyar nyelv és irodalom – szerencsére nem ilyen, mert írásbelit mindenki ír, és az bele is számít a végső eredményükbe. Ezért az én tárgyamból azok a tanulók írnak dolgozatot – és ez a másik dolog, ami alapján választanak –, akik szeretik az irodalmat, és van olyan téma, amiben szívesen mélyednek el. Azonban függetlenül attól, hogy a pontok miatt vagy érdeklődésből, a tárgy iránti szeretetből választják a témát, a szakdolgozatírás és -védés mindenki számára nagyon hasznos – persze, csak ha tanár is, diák is komolyan végzi a munkáját.

A diáknak először is tehát kell találnia egy olyan témát, ami érdekes a számára (még akkor is, ha a pontok miatt választotta azt a tantárgyat), mert hónapokon keresztül kell vele foglalkoznia, és ez valóban csak úgy nem lesz gyötrelem, ha számára fontos a téma. Az egyetemen majd több olyan szakdolgozatot is meg kell írnia, ami egyáltalán nem érdekes a számára, akkor majd azt is meg kell tanulnia, de most, amikor élete első ilyen dolgozatát írja, nagyon fontos, hogy örömet szerezzen neki. Ezért választhatja ő a témát. Arra is oda kell figyelni ezután, hogy legyen anyag, amit tanulmányoz a témájával kapcsolatban, hiszen sok érdekesség van a világban, de nem lehet mindenről tudományos igényű dolgozatot írni. Ennek a megtapasztalása is a későbbi tanulmányai során nagyon sok haszonnal jár. Emellett sokat tanul abból is, hogy személyesen kell együttműködnie az általa választott mentortanárral, meg kell tanulnia a megfelelő kommunikációt írásban, szóban a tanárával, és tudnia kell követni az utasításait, a munkamódszerét. A dolgozat írásakor oda kell figyelnie arra, hogy tudományos művek alapján kell kialakítania a saját tudását, kell, hogy saját gondolatmenete, véleménye legyen a témáról, ugyanakkor a helyes idézést és hivatkozást is meg kell tanulnia. Mindezek a dolgok alapvetően fontosak lesznek az egyetemen, ahol – szaktól függően – több-kevesebb dolgozatot, tanulmányt kell majd írni. Így pl. a szerbiai diákok éppen emiatt lényeges előnyt élveznek abban az esetben, ha magyarországi egyetemre járnak, mert ott nem ilyen az érettségi rendszer. A dolgozat megvédése szintén nagyon fontos. A mi iskolánkban feltétel az, hogy a védésen olyasmiről tartson az érettségiző előadást, ami a témájával kapcsolatos természetesen, de a dolgozatában nincs benne, hanem mintegy kitekintés, továbbgondolása a dolgozatának. A védés 10-15 perces, tehát alaposan át kell gondolnia, hogy ebbe az időkeretbe mi fér bele, és persze azt is, hogy mi az, ami kellően releváns ahhoz, hogy védésnek elfogadható legyen. Az előadását háromtagú vizsgabizottság előtt kell megtartania, ami szintén jó gyakorlat egyrészt a vizsgázáshoz, másrészt – a remélhetőleg minél több diák esetében – az egyetemi évek alatti konferencia-részvételekhez, az ott tartandó előadásokhoz.

Azt hiszem, természetes, hogy egy tanár számára az érettségi szakdolgozat mentorálása a munkájának a csúcsa. A legizgalmasabb és legörömtelibb feladat. Nekem szerencsém az, hogy az irodalom iránti őszinte érdeklődés miatt választják általában a témát a diákjaim, így az együtt végzett munka valóban elmélyült és bensőséges lehet. Sok munka van persze ezzel, hiszen először írnak ilyen komoly dolgozatot, és sokat kell őket irányítani, a szöveget közösen alakítani, hogy a tudományosság kritériumának megfeleljen. Mindig vannak azonban diákok, akik különös élvezettel és örömmel dolgoznak az írásukon, amit látni a tanárnak nagy öröm. Végül is a gimnáziumi tanulmányok egyik fő célja az, hogy képessé tegye a diákokat arra, hogy nem kényszerből, hanem saját döntés alapján, a munka fontosságát és felelősségét megtapasztalva önállósodjanak, és ilyen értelemben érettként lépjenek tovább a felnőtt életükbe.