2021. október 19., kedd

Magasztos ünnep Szenttamáson

Keresztúti ájtatosság, ünnepi szentmise, díjkiosztó és kulturális műsor az idei templombúcsún

A szenttamási római katolikus templomot 1815-ben a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút szeptember 14-én kedden tartották meg.

A búcsú (latinul: indulgentia): a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideig tartó büntetés elengedése (Magyar Katolikus Lexikon). Zsúnyi Tibor szenttamási plébános elmondta, Jézus értünk szenvedett a kereszten, ezért a kereszt, egyrészt a fájdalom fája, másrészt pedig az üdvösség útja, az élet fája.

− Az, hogy a kereszt felmagasztalása, a kereszt titka áll a középpontban arról is szól, hogy egy nagyon mély hit volt itt, vagy van itt a közösségben. Az ünnepi szentmise előtt minden évben kimegyünk a kálváriára, ahol elvégezzük a keresztúti ájtatosságot, majd amikor visszaérünk a templomba, akkor kezdődik az ünnepi szentmise a környező papság részvételével. Magasztos ünnep ez az egyházközség számára. Az idén a kálváriára Sáfrány Dávid, temerini káplán vezette a híveket, a szentmisét pedig a környékbeli plébánosokkal közösségben Horváth Ákos kanizsai káplán mutatta be. Ákos atya a szentmisén kiemelte, hogy mindegyikünknek van keresztje, amelyet ha meg is próbálunk lecserélni, rádöbbenünk, hogy Isten helyesen elrendezte életünk keresztjét, amelyet képesek vagyunk hordozni. Nem a kereszt súlyát, hanem inkább annak üdvösségszerző mivoltát tartsuk szem előtt – mondta a plébános.

(Paraczky László felvétele)
(Paraczky László felvétele)

A szentmise végén átadták az Értünk-díjat. A helyi Arany János Magyar Művelődési Egyesület által odaítélt elismerést olyan szenttamásiak kapják meg, akik tevékenységükkel sokat tettek a helyi magyar közösségért. Az egyesület az idén egy posztumusz díjat ítélt oda, mégpedig az áprilisban elhunyt Bergel Zoltánnak. A díjat és a közösségért tett elismerést Bergel Zoltán özvegyének Robotka Angéla, az Arany János MME elnöke és Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség körzeti megbízottja adta át.

A délelőtti ünnepi ceremónián a helyi önkormányzat képviselőin kívül jelen voltak Szenttamás magyarországi testvérvárosának, Orosházának a képviselői is.

A búcsú a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola udvarában este 19 órakor kulturális-művelődési műsorral folyatódott.