2022. szeptember 28., szerda

Népi iparművészeti tárgyak zsűrizése Zentán

A Hagyományok Háza vajdasági hálózata október 14–15-én megszervezi a népi iparművészeti alkotások zsűrizését a zentai Városi Múzeum képtárában. A zsűrizést a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya által kijelölt szakemberek végzik.

Az alkotások minősítése azoknak a kortárs alkotó embereknek lehet fontos, akik olyan termékeket készítenek, amelyek a népi hagyományból kiindulva a mai életünkbe illeszthetőek. A zsűriztetés olyan szakmai megerősítést, útmutatást nyújthat az alkotóknak, amely állandó fejlődésére ösztönöz. A folyamatos zsűriztetéssel, illetve a megfelelő mennyiségű zsűriszám megszerzésével elnyerhető a Népi Iparművész cím. Az alkotók lezsűrizett termékeikre Páva védjegyet igényelhetnek. A Hagyományok Háza tanúsító védjegye arról tájékoztatja a vásárlót, hogy az adott termék ellenőrzötten kiváló minőségű, így a minőséget illetően kizárja a fogyasztók megtévesztését.

A különböző szakágak követelményeiről A népi iparművészeti alkotások minősítésének megújult szempontrendszere című könyvből tájékozódhatnak, amely letölthető a Hagyományok Háza honlapjáról, de lapozható és beszerezhető a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben is.

Minősített népi iparművészeti alkotásnak minősül a Hagyományos Mester Remek, Modern Mester Remek vagy Hagyományos Míves Termék, Modern Míves Termék és Ajándéktárgy kategóriába besorolt alkotás, amelyet a szakmai zsűri számmal lát el.

A zsűrizési adatlap a 2021-es évtől online is kitölthető – kérik az alkotókat, hogy lehetőség szerint így küldjék el a kérelmüket. Az online adatlap a következő címen található: https://zsuri.hagyomanyokhaza.hu/

Az adatlap kitöltésének és véglegesítésének határideje: szeptember 30.

A részletes felhívás a vmmi.org honlap felhívások rovatában olvasható.

A zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért egységenként 1500 forintot vagy ennek dinár ellenértékét, 550 dinár díjat kell fizetni, melyet lehetőség szerint a tárgy leadásakor készpénzben kell kifizetni.

Az online adatlap mellet továbbra is van lehetőség az adatlap elektronikusan (Excel-táblázat) és kézzel történő kitöltésére is. Ez esetben szeptember 30-áig kell eljuttatni az adatlapot elektronikusan a nadi.karolina@hagyomanyokhaza.hu címre, vagy postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet címére (Posta utca 18., 24400 Zenta). A tárgyakat a zsűrizést megelőző héten, illetve legkésőbb a zsűrizés napján 8 óráig kérik kézbesíteni egyeztetés alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetbe vagy a zentai Városi Múzeumba.

Egyéb fontos tudnivalók: a zsűriszámot az alkotás tervezője és nem a kivitelezője kapja. Ideális esetben a tervező egyben a kivitelező is.

Egy alkotást vagy tárgycsoportot csak egyszer lehetséges benyújtani minősítésre.

Bővebb tájékoztatás Nádi Karolinánál kapható a nadi.karolina@hagyomanyokhaza.hu e-mail-címen, vagy Vázsonyi Csillánál a 064/40-57-266-os telefonszámon.