2021. október 28., csütörtök

Szeli Istvánra emlékeztek Zentán

Emléktáblát és mellszobrot avattak a zentai akadémikus tiszteletére

Cikkünkhöz GALÉRIA is kapcsolódik.

Az ünnepi nap keretein belül kora délután felavatták Szeli István emléktábláját, amelyet szülőházánál helyeztek el. A zentai akadémikust először Toldi Éva, egyetemi tanszékvezető méltatta. Beszédében visszaemlékezett Szeli életére, munkásságára, kiemelve a magyar tanszéken tanított tárgyait, és rámutatott, hogy ezek mindegyike igen összetett. Emellett hangsúlyozta, hogy a Szelire való emlékezés a vajdasági magyar kultúra egy jeles pillanata.

Fodor István, a Magyar Szó nyugalmazott munkatársa is megemlékezett Szeliről.
– Tudtam persze róla, hogy egykor részt vett a Zentai Füzetek és a Monográfia Füzetek szerkesztésében, bemutatta a zentai írókat is; az sem volt ismeretlen számomra, hogy korábban a legfiatalabb igazgatója volt a főgimnáziumnak, mégsem igazán ismertem ragaszkodását a szülővárosához, véleményét az útravalóról, amivel jó esetben minden szülőhely ellátja távozni készülő fiát. Ő ugyanis az irodalmat, a művészettörténetet vagy akár a történelmet is fölülről figyelte, kellő távolságból, úgy, hogy rálásson a nagyobb területre, az egészre, mert különben nem tudunk mércét szabni az értékre, és besétálhatunk a provincializmus csapdájába. Látószögének köszönhetően a tanár úr nem vált lokálpatriótává abban az értelemben, hogy a szülőhelyét minden elemében örök gyönyörűségnek vélje, szemet hunyva hiányosságai fölött – hangzott el az emlékezésben.

A beszédeket követően Juhász Attila, Zenta község tanácsának oktatással és művelődéssel megbízott tagja avatta fel Szeli szülőházánál elhelyezett emléktáblát. Az akadémikus előtti tisztelgés a Zentai Gimnázium udvarán folytatódott, ahol a róla mintázott mellszobrot leplezték le. Az eseményen mgr. Bordás Győző, a Forum Könyvkiadó nyugalmazott igazgatója mondott ünnepi beszédet. Megemlékezett arról a közel 50 éves ismeretségről, amely Szeli tanár úrhoz kötötte, hiszen egykoron a zentai akadémikus egykoron egyetemi tanára volt, és ahogyan fogalmazott, nagyon jó tanár hírében állt. Később azonban Bordás lett Szeli könyveinek szerkesztője, és együtt vettek részt különféle könyvbemutatókon.

Az ünnepi műsort követően Ujházi Éva, a Zentai Gimnázium igazgatója, valamint a gimnáziumi diákparlament tagjai együtt leplezték le Szeli István mellszobrát, amely ezentúl az intézmény főbejáratánál fogadja az odaérkezőket.