2021. október 24., vasárnap

Idő, idő,tavaszidő – ötven évvel később

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság konferenciája Temerinben

Sokan emlékeznek még az Idő, idő, tavaszidő című zsebkönyvnyi kötetre, melyet Bori Imre 1971-ben, éppen ötven évvel ezelőtt adott közre. A könyv fontosságával a szakma minden bizonnyal azonmód tisztában volt, már csak azért is, mert a II. világháborút követően ez volt az első Jugoszláviában megjelent kötet, mely az itt élő magyarság népköltészetével folgalkozott.

A balladák, jeles napok, lakodalmi szokások… világából válogatást adó Bori Imre egy kis kötetben rendkívül tartalmas gyűjteményt adott közre, mely utat tört nem csak a későbbi, mind szerteágazóbb kiadványok megjelenése előtt, hanem bátorítást is adott a kutatóknak, gyűjtőknek egyaránt.

Szőke Anna köszönti az egybegyűlteket (Fotó: Nagy Magdolna)

A kötet fél évszázaddal ezelőtti megjelenése szolgáltatott mottót a Kiss Lajos Néprajzi Társaságnak arra, hogy néprajzi konferenciát szervezzen. A temerini Tájházban szombaton megrendezett tanácskozáson  Silling István foglalta össze az utóbbi évtizedekben megjelent folklorisztikai irodalom gazdagságát, egyfajta számvetést is végezve. Szőke Anna, a társaság elnöke ugyanakkor Bori Imrét idézve emlékeztetett, hogy öt évtizeddel ezelőtt az a hiedelem élt a közvéleményben, hogy a jugoszláviai magyarságnak nem volt említésre méltó népköltészete, más néprajzilag jellegzetesen gazdag vidékekhez képest. Az utóbbi évtizedekben megjelent kötetek sokasága és változatossága azonban erre rácáfol, és arra sarkallja a szakmabelieket, hogy közkinccsé tegyék mindazt, ami környezetünkben fellelhető.

A tanácskozáson többek között Besnyi Károly, Tóth-Glemba Klára szólt az egybegyűltekhez, majd bemutatták azokat a néprajzi vonatkozású kiadványokat is, amelyek a közelmúltban jelentek meg, s még nem ismertek, illetve kevésbé ismertek a nagyközönség előtt. Ezek Silling István: Duna menti életünkről – Néprajzi és szociográfiai jegyzetek Nyugat-Bácskáról és más vidékekről, Tóth-Glemba Klára: Pápika – A közép-bánáti játékkultúra hagyományának gyűjteménye, Silling Léda: Vajdasági vásárok és vásározók – néprajzi monográfia, és Szőke Anna: A magyar népi táplálkozás tárgyai képekben.